MOLEN

___________________________________________________________

Molen “De Zwaluw” staat aan de Moeshorn 2, 9966 VH Zuurdijk.
De molen wordt beheerd door vrijwillige molenaars.
Verantwoordelijk 1e molenaar: Jan Gramsbergen, 0595 572155 of 0623851042
Email: jangramsbergen@ziggo.nl
De molen is van april t/m oktober op de even zondagen om de 14 dagen te bezichtigen.
Even vooraf bellen is verstandig, i.v.m. weer en vakantie.
___________________________________________________________

Molen Zuurdijk 19-04-2017 foto Jan Dogterom
2005 Molen in de sneeuw


Molen De Zwaluw 1920-1930?In 1831 werd de Molen De Zwaluw door Jacob Tempel – zwager van Klaas Jans Beukema, landbouwer op de boerderij “Castor” – gebouwd als grondzeiler, in 1857 werd de molen verhoogd tot stellingmolen.
Een jaar later in de nacht van 27 op 28 augustus 1858 werd de molen getroffen door een bliksem inslag en brandde volledig af.

In 1858 werd de molen geheel herbouwd als koren- en pelmolen, in opdracht van Enne Wiebes Kamphuis uit Mensingeweer. In 1864 gingen bakkerij en molen over op Ennes zoon Jacob Ennes Kamphuis.
Diens weduwe verkocht in 1871 bakkerij en molen aan Jacob Alberts Spiets te Den Hoorn, die in 1889 ook de naastgelegen boerderij kocht. In 1915 werd hij als bakker, molenaar en eigenaar van de boerderij opgevolgd door zijn zoon Albert Spiets.

Links: Bakkerij, schuur, molen en pakhuis, Kadastrale meettekening 1910 
Rechts: molen en pakhuis 2021 

In 1930 kwamen molen en bakkerij in bezit van Kornelis Meijer die in 1947 tevens eigenaar werd van de boerderij. Zijn Erven verkochten in 1961 de inmiddels zwaar in verval geraakte molen aan Hendrik Nagel te Ulrum. Deze verkocht het geheel in 1973 aan Alberdina van Dijk te Zuurdijk, alvorens Vereniging de Hollandsche Molen in 1974 eigenaresse werd.
In 1950 maakte Dorpsbelangen zich zorgen over de toekomst van de molen. Meester J.S. van Weerden zette zich voor de restauratie, echter hij kreeg het niet voor elkaar onder de Zuurdieksters f 800,00 in te zamelen. Het verval van de molen was begonnen.
De molen stond er in de 70er jaren van de 20ste eeuw zeer verwaarloosd bij. Het was in gebruik als opslagruimte van een kermisexploitant.

In 1974 is de molen aangekocht door Vereniging De Hollandsche Molen. Het geld voor de aankoop kwam van CPNB, die in 1974 het boek Molens in Nederland als boek van de maand uitgaf. Van de opbrengst kon Vereniging De Hollandsche Molen de Zwaluw aankopen. De ANWB heeft een bouwplaatactie gehouden. De opbrengst was voor de restauratie.

Op 13 mei 1978 werd de molen officieel, met een groot feest, weer in gebruik genomen.
Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de ANWB en de CPNB aanwezig.

1978 Molendag

Na verloop van tijd ging de molen weer achteruit en was aan een nieuwe restauratie toe.
Bij de restauratie van 2011/12 zijn beide roeden weer voorzien van zelfzwichting. De molenaar hoeft nu niet de molen stil te zetten en zeil te meerderen of te minderen als de windsterkte verandert.

Bij de restauratie in 1976 werd één koppel maalstenen geplaatst, in de oude molen stonden er twee. Dit is dan ook nog te zien aan het oude achtkant. Ook de pelstenen werden weer geplaatst, met een jacobsladder van eerste pelsteen naar tweede pelsteen en daarna naar de zeef. De waaierkast is weer aanwezig op de eerste zolder. Door zijn compleetheid is het een goede instructiemolen voor leerling-molenaars. Door de volledige zelfzwichting is het geen examenmolen meer.

In de winter van 2011/12 is de molenbiotoop groots aangepakt. Veel vrijwilligers hebben daaraan hard meegewerkt.
Het was een proefproject, i.s.m. Landschapsbeheer Groningen, het Molenhuis Groningen en gemeente De Marne, met een bijdrage van de provincie Groningen. Sinds die tijd vangt de molen gelukkig weer wind en ligt prachtig in het zicht te pronken.
Sinds 1 april 2012 is de molen eigendom van Het Groninger Landschap.

Molen: Eigenaren in de kadastrale leggers 
Meer over de Molen
Molenaars 
Naar Restauratie molen “De Zwaluw” 

___________________________________________________________
Molen De Zwaluw te Zuurdijk voor restauratie Molen De Zwaluw te Zuurdijk voor de restauratie Molen De Zwaluw te Zuurdijk voor de restauratie 2
Molen De Zwaluw 1973 Molen De Zwaluw 1974 Molen De Zwaluw 1975
Molen einde restauratie zaterdag 13-5-1978 molendag Molen De Zwaluw en boerderij fam v Dijk eind 80er jaren Molen De Zwaluw te Zuurijk | foto Albert Geurink
Molen na restauratie
13 mei1978
Molen De Zwaluw met boerderij Heuvelheem eind 80er jaren Molen De Zwaluw te Zuurdijk

___________________________________________________________

Foto Jan Dogterom 19-04-2017
___________________________________________________________

 A. W. Gazendam-Schreuder, aquarel, geschilderd voor 1978 

 1983 ?

___________________________________________________________