Molenaar Enne Wijbes Kamphuis x Anje Jacobs Dob

in bewerking

___________________________________________________________

Enne Wijbes Kamphuis, timmerman, kuiper, bakker, * 08-03-1795 Warfhuizen, † 02-03-1875 Zuurdijk, 80 jaar x 14-05-1822 Leens Anje Jacobs Dob, landbouwer, kuipersche, bakkersche, * 02-03-1800 Warfhuizen, † 05-04-1855 Zuurdijk, 55 jaar

Begraven Kerkhof Noordzijde: ?
Getuigen huwelijk: Kornelis Berents Barkema, 36 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, broeder bruid; Jan Berents Barkema, 29 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, broeder bruid; Tjaart Tammes Bolt, 69 jaar, schoolonderwijzer, wonende Warfhuizen; Wolter Tammes Kalkema, 50 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen; 

De vader van de bruid verklaard door ouderdom niet meer te kunnen schrijven 
Ouders Enne: Wijbe Ennes Kamphuis, timmerman, † 16-07-1817 Warfhuizen x Maria Wijgers, † 30-12-1808 Warfhuizen 
Ouders Anje: Jacob Alberts Dob, landbouwer x Bouke Pieters 
Aangevers overlijden Enne: Gerrit Balkema, 50 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, bekende en Jannes Lap, 31 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, bekende 
Aangevers overlijden Anje: Michiel Batema, 39 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, bekende en Geert Reinders Wierenga, 46 jaar, daglooner, bekende 

Kinderen Kamphuis-Dob:

  1. Maria (Ennes) Kamphuis, * 15-07-1823 Warfhuizen, † 07-09-1825 Warfhuizen, 2 jaar

Getuigen geboorteaangifte Maria: Mechiel Lammerts Bos, 36 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen en Wolter Tammes Kalkema, 50 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen

  1. Bouwke (Ennes) Kamphuis, * 27-03-1825 Warfhuizen, † 06-04-1907 Leens, 82 jaar x I 05-05-1858 Ulrum Tjepke/Tjipke Lourens Lion, grofsmid, * 01-10-1826 Garnwerd, huis no 24, † 02-01-1858 Kantens, 31 jaar, huis no 4 x II 05-02-1863 Middelstum Berend Tessemaker Visscher, kuiper, * 24-02-1820 Middelstum, † 06-03-1886 Middelstum, 66 jaar

Bruidegom I 29 bruid I 31
Ouders bruidegom 1 Lourens Tjipkes Lion, ijzersmid  en Korneliske Derks Ten Horen,  wonende Garnwerd
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Getuigen geboorteaangifte Tjipke: Olfert Jans Sikkens, 34 jaar, bakker, wonende Garnwerd en Johannes Aljes Enuma, 38 jaar, koopman, wonende Garnwerd
Aangevers overlijden Tjipke: Albertus Bost, 49 jaar, pepmolenaar, wonende Kantens, nabuur en Hendrik Meinderts van der Vennen, 44 jaar, verwer, wonende Kantens, nabuur

Getuigen geboorteaangifte Bouwke: Wolter Tammes Kalkema, 51 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen en Mechiel Lammerts Bos, 37 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen 
Aangevers overlijden Bouwke: Pieter Wiegers, 73 jaar, zonder beroep, wonende Leens enAlbert Smit, 35 jaar, gemeente-veldwachter, wonende Wehe
Bruidegom II: 42 bruid II 37 | bruidegom II weduwnaar Atje Jans Klooster
Ouders bruidegom II: Wolbert Reinders Visscher, schoolonderwijzer x Trientje Tessemaker 

  1. Wijbe (Ennes) Kamphuis, broodbakker, * 11-05-1828 Warfhuizen, † 14-02-1900 Houwerzijl, 71 jaar x 05-05-1858 Ulrum Martje (Tonnis) Zuidhof, * 22-05-1835 Vliedorp, † 23-07-1921 Onnen, 86 jaar

Bruidegom 29 bruid 22 jaar
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Ouders bruid: Tonnis Klasen Zuidhof , landbouwer x Ida Simons Noordhof
Getuigen geboorteaangifte Wijbe: Harmannus Jans Scholtens, 33 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Pauwel Barents Roelfsema, 25 jaar, schoolonderwijzer, wonende Warfhuizen
Getuigen geboorteaangifte Martje: Albert Kaspers Groothuis, 44 jaar, heel- en 
vroedmeester, wonende Ulrum en Kornelis Jakobs Goris, 37 jaar, landbouwer, wonende Vliedorp 

  1. Jakob Ennes (Ennes) Kamphuis, korenmolenaar, broodbakker, * 18-01-1831 Warfhuizen, † 30-06-1870 Zuurdijk, 39 jaar x 30-06-1859 Leens Itje (Mennes) Hofman, * 07-04-1835 Leens, † 25-01-1903 Leens, 67 jaar

Kerkhof Graf 10 
Boeldag 28-07-1870 Itje Kamphuis-Hofman 
Veiling 19-01-1871 bakkerij en molen

Bruidegom 28 bruid 24 jaar
Getuigen huwelijk: Jacob Wijdeveld, 54 jaar, landbouwer, wonende Leens, oom van de bruid; Oewe Pieters van Duinen, 48 jaar, hoofonderwijzer, wonende Zuurdijk; Jan Haan, 30 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Ouders bruidegom: Enne Wijbes Kamphuis, timmerman, kuiper, broodbakker x 14-05-1822 Leens Anje Jacobs Dob
Ouders bruid: Menne Jans Hofman x Grietje/Geelje Freerks Wijdeveld, landbouwersche
Aangevers overlijden Jakob: Oewe van Duinen, 59 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en Jan Meijer, 33 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Itje Hofman hertrouwde op 06-02-1873 te Leens met Egbert Wiersema; bruidegom 46 en bruid 37 jaar; ouders Egbert: Hillebrand Sijmons Wiersema x Sietske Jans Pettinga
Egbert was geboren te Obergum en woonde ten tijde van het huwelijk te Zuurdijk

  1. Maria (Ennes) Kamphuis, * 15-06-1834 Warfhuizen, † 06-06-1910 Leens, 75 jaar x 16-05-1861 Leens Warner (Sirps) Elema, molenaarsknecht, koopman, winkelier, * 04-04-1834 Den Andel, † 12-07-1927 Leens, 83 jaar

24-04-1879 boeldag Warner Elema te Zuurdijk 

Bruidegom 27 bruid 26 jaar 
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Ouders Warner: Sirp Reinders Elema, landbouwer x Aaltje Warners de Vries 
Getuigen geboorteaangifte Maria: Elle Heines Ellens, 26 jaar, broodbakker en Harmannus Jans Scholtens, 40 jaar, landbouwer, beide te Warfhuizen woonachtig 
Aangevers overlijden: Egbert Kolle, 61 jaar, zonder beroep, wonende Leens en Herman Boll, 42 jaar, commissionair, wonende Leens 
Zoon Enne Elema was klerk bij de notarissen te Leens

Op 15-01-1870 kochten Warner Elema, koopman en Maria Kamphuis van Kornelis Gerrits Zetsma, broodbakker te Zuurdijk en Jaapje Renekes Koning de woning:
Eene Behuizinge en annexe schuur met de beklemming van diens erf en tuin, doende jaarlijks op den eersten Mei tot vaste huur zes guldens, staande en gelegen te Zuurdijk, Gemeente Leens, en in de kadastrale Ligger dier Gemeente bekend onder Sectie G nummers tweehonderd negentig en tweehonderd een en negentig, groot zeven Ares en tachtig Centiares
Hier woonde daarvoor Reneke Melles Koning en Tunske Jans de Jonge, de ouders van Jaapje
Kornelis Zetsma was een broer van Jan Zetsma, gehuwd met Jantje Kamphuis
Warner en Kornelis waren zwagers
Later woonden hierRoelf van der Horn x Bientje Leentje Barsema, de ouders van Joeagonda van der Horn C034

  1. Trientje (Ennes) Kamphuis, * 09-06-1837 Warfhuizen, † 24-04-1863 Garnwerd, 25 jaar x 15-05-1862 Derk Lourens Lion, (grof)smid, * 06-02-1827 Garnwerd, huis No 24, † 14-09-1894 Garnwerd, 66 jaar

Bruidegom I 34 bruid I 24 jaar
Getuigen huwelijk: Jacob Kamphuis, 31 jaar, molenaar, wonende Zuurdijk, broeder der bruid; Tobias Buikema, 30 jaar, zonder beroep, wonende Wehe;  Jacob Japenga, 40 jaar, daglooner, wonende Schouwerzijl; Berend Alberts, 40 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Ouders bruidegom: Lourens Tjipkes Lion, ijzersmid  en Korneliske Derks ten Horen,  wonende Garnwerd
Getuigen geboorteaangifte Trientje: Elle Heines Ellens, 29 jaar, broodbakker en Hubertus Brijers, 26 jaar, kleermaker, beide te Warfhuizen woonachtig 

Aangevers overlijden Trientje: Duurt Jakobs Schripsema, 50 jaar, daglooner, wonende Garnwerd, nabuur en Johannes Enuma, 27 jaar, zonder beroep, wonende Garnwerd, nabuur
Getuigen geboorteaangifte Derk: Hendrik Derks Looijens, 46 jaar, schoenmaker, wonende Garnwerd en Jan Luitjens Homan, 35 jaar, commissionair, wonende Garnwerd 
Aangevers overlijden Derk: Daniel de Boer, 56 jaar, bakker, wonende Garnwerd en Harm van der Laan, 27 jaar, bakker, wonende Garnwerd  
Derk hertrouwde 27-11-1865 Ezinge met Trientje (Pieters) Pell, * 27-03-1836 Eenrum , † 26-07-1884 Ezinge, 48 jaar
Bruidegom 29 bruid 29
Ouders Trien(t)e: Peter Jans Pell x Jantje Derks ten Hoorn, landgebruikster, * 27-03-1836 Eenrum 

  1. Jantje (Ennes) Kamphuis, * 20-02-1840 Warfhuizen,  † ? x 26-05-1864 Leens Jan (Gerrits) Zetsma, timmerman, * 13-01-1835 Niezijl, † ?

Bruidegom 29 bruid 24 jaar | beiden wonende Zuurdijk
Getuigen huwelijk: Warner Elema, 30 jaar, molenaarsknecht, wonende Zuurdijk, zwager bruid; Pieter Stoit, 35 jaar, timmerman, wonende Leens; Jacob Soit, 32 jaar, timmerman, wonende Zuurdijk; Berend Alberts, 42 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Ouders bruidegom: Gerrit Kornelus Zetsma, schoenmaker x Stijntje Willems Smid
Getuigen geboorteaangifte Jantje: Popke Jans Haak, 56 jaar, kleermaker, wonende Warfhuizen en Peter Simons Noordhoff, 37 jaar, tapper, wonende Wehe
Op

  1. Alberdina (Ennes) Kamphuis, * 19-08-1843 Warfhuizen, † 12-09-1846 Zuurdijk, 3 jaar

Kerkhof Noordzijde
Getuigen geboorteaangifte: Elle Heines Ellens, 29 jaar, broodbakker, wonende Warfhuizen en Jacob Benes Rijzebol, 37 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen 

Aangevers overlijden: Pieter Eltes de Vries, 34 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk, nabure en Menno Renekes Koning, 26 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure 

___________________________________________________________

Terug naar Molenaars