Molenaar Enne Wijbes Kamphuis x Anje Jacobs Dob

in bewerking

___________________________________________________________

Enne Wijbes Kamphuis, timmerman, kuiper, bakker, * 08-03-1795 Warfhuizen, † 02-03-1875 Zuurdijk, 80 jaar x 14-05-1822 Leens Anje Jacobs Dob, landbouwer, kuipersche, bakkersche, * 02-03-1800 Warfhuizen, † 05-04-1855 Zuurdijk, 55 jaar

Begraven Kerkhof Noordzijde: ?
Getuigen huwelijk: Kornelis Berents Barkema, 36 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, broeder bruid; Jan Berents Barkema, 29 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen, broeder bruid; Tjaart Tammes Bolt, 69 jaar, schoolonderwijzer, wonende Warfhuizen; Wolter Tammes Kalkema, 50 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen; 

De vader van de bruid verklaard door ouderdom niet meer te kunnen schrijven 
Ouders Enne: Wijbe Ennes Kamphuis, timmerman, † 16-07-1817 Warfhuizen x Maria Wijgers, † 30-12-1808 Warfhuizen 
Ouders Anje: Jacob Alberts Dob, landbouwer x Bouke Pieters 
Aangevers overlijden Enne: Gerrit Balkema, 50 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, bekende en Jannes Lap, 31 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk, bekende 
Aangevers overlijden Anje: Michiel Batema, 39 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, bekende en Geert Reinders Wierenga, 46 jaar, daglooner, bekende 

Kinderen Kamphuis-Dob:

  1. Maria (Ennes) Kamphuis, * 15-07-1823 Warfhuizen, † 07-09-1825 Warfhuizen, 2 jaar

Getuigen geboorteaangifte Maria: Mechiel Lammerts Bos, 36 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen en Wolter Tammes Kalkema, 50 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen

  1. Bouwke (Ennes) Kamphuis, * 27-03-1825 Warfhuizen, † 06-04-1907 Leens, 82 jaar x I 05-05-1858 Ulrum Tjepke/Tjipke Lourens Lion, grofsmid, * 01-10-1826 Garnwerd, huis no 24, † 02-01-1858 Kantens, 31 jaar, huis no 4 x II 05-02-1863 Middelstum Berend Tessemaker Visscher, kuiper, * 24-02-1820 Middelstum, † 06-03-1886 Middelstum, 66 jaar

Bruidegom I 29 bruid I 31
Ouders bruidegom 1 Lourens Tjipkes Lion, ijzersmid  en Korneliske Derks Ten Horen,  wonende Garnwerd
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Getuigen geboorteaangifte Tjipke: Olfert Jans Sikkens, 34 jaar, bakker, wonende Garnwerd en Johannes Aljes Enuma, 38 jaar, koopman, wonende Garnwerd
Aangevers overlijden Tjipke: Albertus Bost, 49 jaar, pepmolenaar, wonende Kantens, nabuur en Hendrik Meinderts van der Vennen, 44 jaar, verwer, wonende Kantens, nabuur

Getuigen geboorteaangifte Bouwke: Wolter Tammes Kalkema, 51 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen en Mechiel Lammerts Bos, 37 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen 
Aangevers overlijden Bouwke: Pieter Wiegers, 73 jaar, zonder beroep, wonende Leens enAlbert Smit, 35 jaar, gemeente-veldwachter, wonende Wehe
Bruidegom II: 42 bruid II 37 | bruidegom II weduwnaar Atje Jans Klooster
Ouders bruidegom II: Wolbert Reinders Visscher, schoolonderwijzer x Trientje Tessemaker 

  1. Wijbe (Ennes) Kamphuis, broodbakker, * 11-05-1828 Warfhuizen, † 14-02-1900 Houwerzijl, 71 jaar x 05-05-1858 Ulrum Martje (Tonnis) Zuidhof, * 22-05-1835 Vliedorp, † 23-07-1921 Onnen, 86 jaar

Bruidegom 29 bruid 22 jaar
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Ouders bruid: Tonnis Klasen Zuidhof , landbouwer x Ida Simons Noordhof
Getuigen geboorteaangifte Wijbe: Harmannus Jans Scholtens, 33 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Pauwel Barents Roelfsema, 25 jaar, schoolonderwijzer, wonende Warfhuizen
Getuigen geboorteaangifte Martje: Albert Kaspers Groothuis, 44 jaar, heel- en 
vroedmeester, wonende Ulrum en Kornelis Jakobs Goris, 37 jaar, landbouwer, wonende Vliedorp 

  1. Jakob Ennes (Ennes) Kamphuis, korenmolenaar, broodbakker, * 18-01-1831 Warfhuizen, † 30-06-1870 Zuurdijk, 39 jaar x 30-06-1859 Leens Itje (Mennes) Hofman, * 07-04-1835 Leens, † 25-01-1903 Leens, 67 jaar

Kerkhof Graf 10
28-07-1870 boeldag Itje Kamphuis-Hofman
Veiling 19-01-1871 bakkerij en molen

Bruidegom 28 bruid 24 jaar
Getuigen huwelijk: Jacob Wijdeveld, 54 jaar, landbouwer, wonende Leens, oom van de bruid; Oewe Pieters van Duinen, 48 jaar, hoofonderwijzer, wonende Zuurdijk; Jan Haan, 30 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Ouders bruidegom: Enne Wijbes Kamphuis, timmerman, kuiper, broodbakker x 14-05-1822 Leens Anje Jacobs Dob
Ouders bruid: Menne Jans Hofman x Grietje/Geelje Freerks Wijdeveld, landbouwersche
Aangevers overlijden Jakob: Oewe van Duinen, 59 jaar, hoofdonderwijzer, wonende Zuurdijk en Jan Meijer, 33 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Itje Hofman hertrouwde op 06-02-1873 te Leens met Egbert Wiersema; bruidegom 46 en bruid 37 jaar; ouders Egbert: Hillebrand Sijmons Wiersema x Sietske Jans Pettinga
Egbert was geboren te Obergum en woonde ten tijde van het huwelijk te Zuurdijk

  1. Maria (Ennes) Kamphuis, * 15-06-1834 Warfhuizen, † 06-06-1910 Leens, 75 jaar x 16-05-1861 Leens Warner (Sirps) Elema, molenaarsknecht, koopman, winkelier, * 04-04-1834 Den Andel, † 12-07-1927 Leens, 83 jaar

Naar Behuizing Hoofdweg 40

Bruidegom 27 bruid 26 jaar 
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Ouders Warner: Sirp Reinders Elema, landbouwer x Aaltje Warners de Vries 
Getuigen geboorteaangifte Maria: Elle Heines Ellens, 26 jaar, broodbakker en Harmannus Jans Scholtens, 40 jaar, landbouwer, beide te Warfhuizen woonachtig 
Aangevers overlijden: Egbert Kolle, 61 jaar, zonder beroep, wonende Leens en Herman Boll, 42 jaar, commissionair, wonende Leens 
Zoon Enne Elema was klerk bij de notarissen te Leens

  1. Trientje (Ennes) Kamphuis, * 09-06-1837 Warfhuizen, † 24-04-1863 Garnwerd, 25 jaar x 15-05-1862 Derk Lourens Lion, (grof)smid, * 06-02-1827 Garnwerd, huis No 24, † 14-09-1894 Garnwerd, 66 jaar

Bruidegom I 34 bruid I 24 jaar
Getuigen huwelijk: Jacob Kamphuis, 31 jaar, molenaar, wonende Zuurdijk, broeder der bruid; Tobias Buikema, 30 jaar, zonder beroep, wonende Wehe;  Jacob Japenga, 40 jaar, daglooner, wonende Schouwerzijl; Berend Alberts, 40 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Ouders bruidegom: Lourens Tjipkes Lion, ijzersmid  en Korneliske Derks ten Horen,  wonende Garnwerd
Getuigen geboorteaangifte Trientje: Elle Heines Ellens, 29 jaar, broodbakker en Hubertus Brijers, 26 jaar, kleermaker, beide te Warfhuizen woonachtig 

Aangevers overlijden Trientje: Duurt Jakobs Schripsema, 50 jaar, daglooner, wonende Garnwerd, nabuur en Johannes Enuma, 27 jaar, zonder beroep, wonende Garnwerd, nabuur
Getuigen geboorteaangifte Derk: Hendrik Derks Looijens, 46 jaar, schoenmaker, wonende Garnwerd en Jan Luitjens Homan, 35 jaar, commissionair, wonende Garnwerd 
Aangevers overlijden Derk: Daniel de Boer, 56 jaar, bakker, wonende Garnwerd en Harm van der Laan, 27 jaar, bakker, wonende Garnwerd  
Derk hertrouwde 27-11-1865 Ezinge met Trientje (Pieters) Pell, * 27-03-1836 Eenrum , † 26-07-1884 Ezinge, 48 jaar
Bruidegom 29 bruid 29
Ouders Trien(t)e: Peter Jans Pell x Jantje Derks ten Hoorn, landgebruikster, * 27-03-1836 Eenrum 

  1. Jantje (Ennes) Kamphuis, * 20-02-1840 Warfhuizen,  † ? x 26-05-1864 Leens Jan (Gerrits) Zetsma, timmerman, * 13-01-1835 Niezijl, † ?

Bruidegom 29 bruid 24 jaar | beiden wonende Zuurdijk
Getuigen huwelijk: Warner Elema, 30 jaar, molenaarsknecht, wonende Zuurdijk, zwager bruid; Pieter Stoit, 35 jaar, timmerman, wonende Leens; Jacob Soit, 32 jaar, timmerman, wonende Zuurdijk; Berend Alberts, 42 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Ouders bruidegom: Gerrit Kornelus Zetsma, schoenmaker x Stijntje Willems Smid
Getuigen geboorteaangifte Jantje: Popke Jans Haak, 56 jaar, kleermaker, wonende Warfhuizen en Peter Simons Noordhoff, 37 jaar, tapper, wonende Wehe
Op

  1. Alberdina (Ennes) Kamphuis, * 19-08-1843 Warfhuizen, † 12-09-1846 Zuurdijk, 3 jaar

Kerkhof Noordzijde
Getuigen geboorteaangifte: Elle Heines Ellens, 29 jaar, broodbakker, wonende Warfhuizen en Jacob Benes Rijzebol, 37 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen 

Aangevers overlijden: Pieter Eltes de Vries, 34 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk, nabure en Menno Renekes Koning, 26 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, nabure 

___________________________________________________________

Terug naar Molenaars