D036 D037 Harmannus van der Kamp (1964) Harmiena Pieterdiena Hendriks (1969)

C020 C021 grootouders Derk van der Kamp (1908) en Aaltje van Holten (1901)
D017 D018 ouders Jan van der Kamp sr (1940) en Dertje Borgers (1956)
D026 D027 broer/zwager Jan van der Kamp jr (1945) x  Johanna Hendrika Wevers (1980)

 

Harmannus (Jans) van der Kamp, * 12-10-1898  Ewer, Zuurdijk,  des voormiddags 2 uur, † 23-02-1964 Groningen, 65 jaar x Harmiena Pieternella Hendriks, * 11-09-1902 Stadskanaa, † 01-03-1969 Groningen

Hij was caféhouder in Groningen; volgens neef Anco Jan der Kamp heeft hij ook nog gewerkt bij Hendrik Meijer van Hayemaheerd
Getuigen geboorteaangifte Harmannus: Rutgert de Boer, 35 jaar, veldwachter, wonende Wehe en Gerrit Vos, 28 jaar, gemeentebode, wonende Wehe

 

  

 

    

In 1922 woonde Harmannus ten tijde van de brand boerderij Kooyenburg nog bij zijn ouders in de inpandige woning.

 

Nader onderzoek 05-11-1922:

4e Divisie
Koninklijke Marechaussee
Brigade Wehe
No 116.

Proces van nader onderzoek van een plaats gehad hebbende brand
Op verzoek van den Heer Burgemeester der gemeente Leens en in verband met een plaats gehad hebbende brand waarbij de kapitale boerderij, bewoond door Djurre Siccama, tusschen de dorpen Zuurdijk en Leens ingemelde gemeente in den nacht van 2 op 3 November jl is afgebrand, is door ons Hendrik Hollander, opperwachtmeester, commandant van bovengemelde brigade en Derk Modderman, rijksveldwachter wonende te Leens een nader onderzoek ingesteld, omdat aan brandstichting en diefstal door voornoemden Heer Siccama wordt gedacht. Op den vijfden November 1900 en twee en twintig, zijn door ons ter zake gehoord.
[]
6e Harmannes van der Kamp, 24 jaar, arbeider, inwonende zoon van Jan en onder een dak wonende met Siccama, meermalen voornoemd, hij verklaart:
“in den avond van 2 November 1922 ben ik omstreeks 10 uur thuis gekomen vanaf Groningen en ik was per rijwiel.
Ik zag, bij huis komende, dat in de keuken van Siccama licht was. Ik ben in onze woning gegaan, heb het licht in de keuken opgedraaid, mij uitgekleed, dat licht uitgedraaid en daarna naar bed gegaan. Ik heb niets verdachts gezien, bij of in de boerderij van Siccama.”

Harmannus werd op 03-03-1923 gehoord door de Rijksveldwachter-rechercheur H. Heiting:
[]
VIIIe. Harmannus van der Kamp, 24 jaar, te Zuurdijk (Leens) tijdens de brand wonende in die boerderij bij zijn vader.

Deze verklaarde, ik ben 2 November 1922 ‘s avonds op visite geweest bij Havinga, smid in ‘t dorp Zuurdijk, en volgens Havinga aldaar weg gegaan om 10 ¼ uur. Even buiten het dorp ontmoette ik 3 of 4 personen op rijwielen die naar Zuurdijk (dorp) gingen.

Opgemaakt op ambtseed, gesloten en geteekend te Groningen, den 3e. Maart 1923.
De Rijksveldwachter-rechercheur
H Heiting

 

 

Terug naar Vak D
Terug naar huidige indeling