D053 Jacob van Loenen | Houten Grafpaal

___________________________________________________________

Jacob (Jacobs) van Loenen, * 31-08-1876 Warfhuizen, † 22-12-1901 Zuurdijk, 25 jaar.

Aangevers overlijden Jacob: Harm Reitsma, 34 jaar, timmerman en Willem Meijer, 31 jaar, arbeider, beiden wonende te Zuurdijk.
Beide aangevers woonden op 2e Nijhoezen

 1901 jacob van loenen
Grafpaal 1901 Jacob van Loenen

De houten grafpaal werd onderhouden door J. J. Bos, landbouwer op Pollux. De reden tot onderhoud van de grafpaal was volgens Jan Bos omdat de familie arm was.
Het is ook mogelijk dat zijn vrouw H. Bos-van der Steeg bekend was met de familie van Loenen.
De familie Van Loenen wordt meerdere keren vermeld in het kasboek van de Diaconie.
Na het overlijden van J. J. Bos werd het onderhoud niet voortgezet en de grafpaal werd opgeborgen in het lijkhuisje.  
De grafpaal is na de restaratie van het lijkenhuisje daar gebleven en niet teruggeplaatst op de begraafplaats.

d053 1901 loenen van jacob adv
Tetje Boerema, de verloofde van Jacob van Loenen, is geboren op 16-01-1880 te Warfhuizen als dochter van Jakob Boerema en Kornelia Keukelder. Tetje huwde op 25-05-1907 te Leens met Wessel Duursema, boerenknecht.

___________________________________________________________

Afstamming Jacob van Loenen:
Ouders: 
Jacob (Andreas) van Loenen, x Hilje (Jacobs) Bos
Grootouders Vaderszijde: Andreas (Evers) van Loenen x Louwke Jakobs Diephuis
Grootouders Moederszijde: Jacob (Arends) Bos, * Warfhuizen x Remke (Jacobs) Rikkers
Overgrootmoeder vaderszijde: Elizabeth Everts x Harmannus van Loenen
Overgrootmoeder Jacob van Loenen van vaderszijde: Elizabeth Everts

___________________________________________________________

Elizabeth Everts, ~ 05-02-1782 Groningen, † 19-09-1842 Eenrum, 60 jaar x 12-07-1807 Groningen Harmannus van Loenen, ~ 9-10-1785 Loenen aan de Vecht, † 13-01-1809 Groningen.

DTB Groningen 27-06-1807: Harmannus van Loenen ps. van Loene en Elizabeth Everts van Groningen pro qua Jan Bierling als Swager
DTB Groningen 12-07-1807, zondag: Harmannus Van Loenen Van Loenen en Elisabeth Everts Van Groningen
Uit dit huwelijk is geboren de Maria van Loenen, ~ 30-09-1808 Groningen in de Martinikerk, † 15-12-1843 Rotterdam.
DTB Groningen 1808 September: Vrijd, d 30 M.K. – Maria, D.v. Harmannus van Loenen & Elizabeth Everts, E. L. aan de Groote Markt

Na het overlijden van Harmannus van Loenen werd op 10-06-1816 uit Elizabeth Everts geboren: Andreas Evers

Geboorteakte: Is voor ons verschenen Wernerus Antonius Crone Phz, student in de medicijnen, wonende alhier aan de Vischmarkt lett C No Kanton nr 2 dewelke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Gerhardus Petrus Crone oud 26 jaar, wever, de tweede Wernerus Antonius Crone, oud 45 jaar, Griffier bij het Vredegerigt van het Kanton Zuidhorn, beide alhier woonachtig | geboren in een huis aan de westzijde van de Der Aa | boven genoemde student en in die kwaliteit bij de verlossing geassisteerd hebbende | Ongehuwde moeder.
Elizabeth Everts komt op 1-5-1820 met haar zoon Andreas naar Eenrum als winkeliersche.

Elizabeth Everts hertrouwde 25-01-1822 te Eenrum met Johannes (Petrus) Thibosch, wolkammer, ~ 16-06-1796 ’s Hertogenbosch, † ?

Ouders Elizabeth Everts: Evert Gerrits en Jantje Klaassen
Ouders Johannes Thibosch: Petrus Thibosch, garentwijndersknecht en Leonarda Lang
Bij huwelijk bruidegom 25 jaar; bruid 40 jaar
Ouders Elizabeth: Evert Gerrits en Jantje Klaassen,

Kind van Johannes (Petrus) Thibos en Elizabeth Everts:
Johannes Johannes Thibos(ch), timmerman, * 06-11-1822 Eenrum, † ? x 17-11-1846 Uithuizen Joanna Pieters Frans, * Uithuizen

bruidegom 23 jaar, bruid 27 jaar
Ouders Joanna: Pieter Klasens Frans, daglooner x Catrina Berents Snettens.
In 1848 vertrekt Johannes Thibosch, 32 jaar, timmerman, van Uithuizen naar Noord-Amerika.
Rooms Katholiek met 1 vrouw en 1 kind. Reden van vertrek Vrees voor armoede en zucht naar vrijheid.
mindergegoed
Bron: Staat van landverhuizers in 1848 Groningen
De leeftijd van 32 klopt niet.

___________________________________________________________

Andreas (Evers) van Loenen, * 10-6-1816 Groningen, † 03-12-1863 Eenrum, 47 jaar, x 22-08-1844 Eenrum Louwke Jakobs Diephuis, * 05-04-1823 Eenrum, † 05-11-1899 Meedhuizen, 76 jaar

Ouders Louwke: Jacob Sirk Diephuis, winkelier en Jantjen Hendriks Bos
In de huwelijksacte van 1844 van Andreas Evers met Louwke Diephuis staat:
Andreas Evers zich noemde van Loenen, oud acht en twintig jaren, van beroep Wolkammer, wonende te Eenrum [.] zijnde de vader onbekend.
Bruidegom 28 jaar, bruid 21 jaar.
Kinderen Van Loenen-Diephuis: Elisabeth van Loenen 1848, Jantje van Loenen 1849, Jakob van Loenen 1851, Jantje van Loenen 1854, Antje van Loenen 1857, Johanna van Loenen 1859.

___________________________________________________________

Jacob (Andreas) van Loenen, dagloner, koopman, * 06-10-1851 Eenrum, † 11-10-1927 Zuidwolde x 02- 04-1874 Leens Hilje (Jacobs) Bos, dienstmeid, * 19-05-1852 Houwerzijl, † 25-05-1947 Bedum (begraafplaats Zuidwolde)

Hilje Bos: dochter van Jacob Arends Bos en Remke Jacobs Rikkers; kleindochter van vaderszijde van Arend Bos en Imke Jacobs Kleveringa, ook genaamd Iemke Cleveringa, en aan moederszijde van Jacob Mennes Rikkerts en Hilje Raveling
Hilje Raveling had bij huwelijk als besturend voogd Abel Bos, daglooner, wonende te Houwerzijl en tot toeziend voogd Govert Tromp (oom, gehuwd met Martje Rikkerts), daglooner, wonende te Winsum.
Getuigen bij het huwelijk: Jacob Broekema, zonder beroep, Jan Buiringe, kuiper, Luitje Koiter, koopman en Foppe Jan Bakker, veldwachter, allen wonende te Wehe.

Van Loenen in diaconie kasboek (RAG 343 49)
Kasboek diaconie
1882/3 Mei Bij doopsbediening van ‘t kind van J. v. Loenen                                                      23
(Remke Jacobs van Loenen, * 20-01-1883)
1884: Juni J. van Loenen 3 weken onderstand a f 3.00                                                    9     00
van Loenen tegemoetkoming inzake huishuur 10 00
11 Jan. ’86 Aan J. van Loenen bedeeling                                                                                2     50
6 Febr. ’86 Aan J.van Loenen voor medicijnen                                                                       2     50
14 Maart ’86 Aan J. van Loenen bedeeling of med.                                                                2     50
20 Maart Aan J. van Loenen bedeeling of med.                                                                      2     50
31 Maart Aan J. van Loenen bedeeling                                                                                   2     50
30 Dec ’86 Aan J. Oosterhuis 2 wagens turf voor J. van Loenen                                           9     50
(30 Dec) 86 J. van Loenen 10 weken a f 1.30                                                                       15      00
86 Dezelfde 11 weken a f 3.00                                                                                             33      00

6 Maart 1890 Uit het bekken bij de begravenis van het kind van J. van Loenen                    1     40
(Remke Jacobs van Loenen, † 01-03-1890)

3 Maart ’92 Aan dr Noosten voor J. van Loenen                                                                 19      70
12 Maart 93 Aan J. van Loenen doctersloon (1892)                                                              5     10

(1901) 27 Dec Bij ter aardebestelling van J. van Loenen                                                         2     73
27 Dec Van van Loenen voor t zwart laken                                                                                   50

Begraafplaats Zuidwolde

d053 loenen bos grafsteen

___________________________________________________________
Kinderen Van Loenen-Bos:

 1. Andries van Loenen, * 02-06-1874 Warfhuizen, † 18-07-1917 Warfhuizen, 43 jaar, x 05-09-1899 Amsterdam Jacoba van Rooojen
 2. Jacob (Jacobs) van Loenen, * 31-08-1876 te Warfhuizen, † 22-12-1901 te Zuurdijk, oud 25 jaar.

Aangevers: Harm Reitsma, 24 jaar, timmerman en Willem Meijer, 31 jaar, arbeider, beiden wonende te Zuurdijk
Tweede Nijhoezen

 1. Remke (Jacobs) van Loenen, * 13-01-1879 Warfhuizen, † 27-05-1879 Warfhuizen, 4 maanden
 2. Geert (Jacobs) van Loenen, machinist, * 21-06-1880 Warfhuizen, † 05-07-1952 Hoogkerk, x 26-05-1905 Delfzijl Wiepke Stalman, naaister, * 05-06-1882 Meedhuizen
 3. Remke (Jacobs) van Loenen, * 20-01-1883 Zuurdijk, † 01-03-1890 Zuurdijk

Aangevers geboorte: Hendrik Meijer, 49 jaar, dagloner, wonende te Zuurdijk en Eise Reitsma, 51 jaar, timmerman, wonende te Leens
Aangevers overlijden: Hendrik Meijer, dagloner, 56 jaar, wonende te Zuurdijk en Louwe de Vries, 32 jaar, vleeschhouwer, wonende te Zuurdijk. 2e Nijhoezen

 1. Louwke (Jacobs) van Loenen, dienstmeid, * 22-03-1885 Zuurdijk, † 16-07-1915 Leens, 30 jaar x 17-05-1909 Leens Douwe Wolters, slager , * 02-09-1885 Ulrum, † 18-09-1960 Den Haag
 2. Imke (Jacobs) van Loenen, dienstmeid, * 17-02-1887 Zuurdijk, 38 jaar, † 30-10-1925 Ulrum x 23-05-1912 Leens Popke Siersema, timmerman, * 15-01-1885 Dronrijp, † 13-09-1950 Groningen, 65 jaar

Popke hertrouwde met Geeske Menninga
Aangevers geboorte: Lammert van der Steeg, 38 jaar, dagloner, wonende te Zuurdijk en Foppe Jan Bakker, 54 jaar, veldwachter, wonende te Wehe

 1. Remke (Jacobs) van Loenen, * 08-04-1890 Zuurdijk, x 18-06-1924 Bedum Everhardus van der Molen, groentekweker, * 21-10-1881 Zuidwolde, † 02-03-1965 Zuidwolde

Aangevers geboorte: Louwe de Vries, 32 jaar, vleeschhouwer, wonende Zuurdijk en Willem Schripsema, 27 jaar, boerenknecht, wonende Warfhuizen

 1. Elizabeth (Jacobs) van Loenen, wijkverpleegster Bedum, * 11-01-1892 Zuurdijk, 30-06-1968 Groningen
 2. Aafke (Jacobs) van Loenen, * 17-01-1896 Zuurdijk, † 14-01-1991 Zuidwolde
  ___________________________________________________________

Afstamming Hilje Bos:
Grootvader van Hilje Bos:
Arent Abels Bos, daglooner x 15-02-1823 Leens Iemkje/Imkje Jakobs Kleverenga/Cleveringa, * Oldehove

Imkje is de dochter van Jacob Geerts Cleveringa, landbouwer en Grietje Cleveringa

___________________________________________________________

Uit het huwelijk Bos-Cleveringa:

 1. Jacob (Arends) Bos, * Warfhuizen, † 27-05-1863 Houwerzijl, 40 jaar x 13-04-1848 Leens Remke (Jacobs) Rikkers, * Obergum, † 16-10-1859 Houwerzijl
 2. Aafke Arents Bos, * Zuurdijk of Warfhuizen 28-12-1826, † zondag 06-11-1831 Zuurdijk; 5 jaar, huis no 18 te Zuurdijk

Aangevers Aafke: Hendrik Jans Zijlma, 32 jaren, landbouwer, wonende te Vliedorp en Sieger Jeltes Bulthuis, 39 jaren, boereknegt, wonende te Zuurdijk (Ewer 15)

 1. Aafke (Arends) Bos, * 26-01-1835 Zuurdijk, † 06-07-1918 Houwerzijl x 09-01-1860 Leens Marten van Straten, * 19-10-1830 Vliedorp, Houwerzijl, † 28-05-1881 Ewer, 50 jaar, Zuurdijk | Grafvak D 93

Ouders Marten: Kornelis Harms van Straten, * ?, †12-11-1863 Houwerzijl, 67 jaar x 11-07-1819 Ulrum Eilke Omges van Putten, *, † 25-10-1860 Houwerzijl, 65 jaar
Aafke van Straten-Bos was de tante van Hilje van Loenen-Bos en oud-tante van Jacob van Loenen
Klaas van Straten Grafvak D 105 was een broer van Marten van Straten
Jan van Straten Grafvak D 106, zoon van Klaas van Straten

___________________________________________________________

Vader van Hilje Bos:

Jacob (Arends) Bos, * Warfhuizen, † 27-05-1863 Houwerzijl, 40 jaar x 13-04-1848 Leens Remke (Jacobs) Rikkers, * Obergum, † 16-10-1859 Houwerzijl

 1. Imke Bos, * 19-08-1848 Houwerzijl, † 20-02-1866 Groningen, 17 jaar
 2. Hilje (Jacobs) Bos, dienstmeid, * 19-05-1852 Houwerzijl, † 25-05-1947 Bedum (begraafplaats Zuidwolde), 95 jaar x 02- 04-1874 Leens Jacob van Loenen, * 06-10-1851 Eenrum, † 11-10-1927 Zuidwolde
 3. Arend (Jacobs) Bos, * 19-05-1852 Houwerzijl, † 02-10-1853 Houwerzijl, 1 jaar
 4. Jacomina (Jacobs) Bos, * 19-03-1859 Houwerzijl, † 21-04-1934 Usquert, 75 jaar x 18-05-1883 Usquert Gabriel Jelsema, schipper, * 18-04-1856 Usquert, † 12-10-1938 Usquert, 82 jaar
 5. Aafke (Jacobs) Bos, * 21-04-1856 Houwerzijl, † 02-11-1936 Emmen, 80 jaar x 29-05-1878 Ulrum Lammert Kramer, * 27-09 -1850 Zuurdijk, † 10-11-1920 Leens, 70 jaar
  ___________________________________________________________

Afstamming Remke (Jacobs) Rikkers
Ouders Remke Rikkers:
Jacob Mennes Rikker(t)s, * ? Winsum, † 11-11-1852 Winsum, 66 jaar x 05-11-1809 Hilje Raveling(s), * ? Obergum, † 05-10-1852 Winsum, 64 jaar

Uit het huwelijk Rikkers-Ravelings:

 1. Menne (Jakobs) Rikkerts, * 18-02-1810 Winsum, † 12-08-1850 Winsum, 40 jaar x 30-05-1835 Winsum Klaaske Jans Kits, * 1805? Obergum
 2. Everhardus (Jakobs) Rikkerts, * 17-06-1813 Obergum, † 28-03-1836 Winsum
 3. Jantje (Jakobs) Rikkers, * 24-10-1815 Obergum, x 01-02-1838 Leens Luitje (Pieters) Hofman, * Warfhuizen
  Luitje is een zoon van Pieter Gerrits Hofman x Zwaantje Luitjes Torringa

Zwaantje Luitjes Torringa was een zuster van Jannes Luitje Torringa, die gehuwd was met Henrica Warendorp, landbouwers Stoepemaheerd. Alle op de begraafplaats en kerkhof begraven Torringa’s stammen van hen af.

 1. Derktje (Jakobs) Rikkerts, * 15-04-1820 Obergum, † 28-12-1905 Groningen, 85 jaar x 15-11-1846 Winsum Pieter Riewerts Staal, boerenknecht
 2. Remke (Jacobs) Rikkers, * 30-11-1822 Obergum, † 16-10-1859 Houwerzijl x 13-04-1848 Leens Jacob (Arends) Bos, * Warfhuizen, † 27-05-1863 Houwerzijl, 40 jaar
 3. Drewes (Jakobs) Rikkerts, * 17-06-1825 Obergum, † 06-02-1832 Winsum, 6 jaar
 4. Martje (Jakobs) Rikkerts, * 11-07-1829 Winsum, † 03-01-1881 Winsum x 20-05-1857 Winsum Govert (Izebrands) Tromp, * 1831? Adorp
 5. Hilje (Jakobs) Rikkerts, * 08-02-1832 Winsum, † 02-08-1906 Bellingeweer, 74 jaar
  ___________________________________________________________

Terug naar Vak D
Terug naar huidige indeling 

Gegevens gevonden op Alle Groningers, Delpher (v/h Historische Kranten), Graftombe, Wim Bastiaanse en petervanloenen.stormpages.com