D104 D105 Klaas van Straten Zwaantje Lap

in bewerking

___________________________________________________________

D093 broer Marten van Straten
D103 dochter Eilke van Straten
D106 zoon Jan van Straten

___________________________________________________________

Klaas Hoikes (Kornelis) van Straten, * 24-06-1827 Vliedorp, † 22-04-1917 Ewer 11, Zuurdijk, 89 jaar x 01-11-1854 Ulrum Zwaantje (Jans) Lap, * 10-12-1830 Vliedorp, † 30-04-1906 Ewer 11, Zuurdijk,  75 jaar,

Aangevers overlijden Zwaantje Lap: Jacob Nanninga, 40 jaar, daglooner, Jan van der Kamp, 41 jaar, daglooner, beiden wonende Ewer, Zuurdijk
Aangevers overlijden Klaas van Straten: Klaas Loots, 52 jaar, landbouwer, Ewer 3, Zuurdijk en Hendrik Meijer, 50 jaar, landbouwer, Ewer 17, Hayemaheerd, Zuurdijk
In de akte van overlijden worden de beide voornamen vermeld. Op de grafsteen staat alleen Klaas.
Ouders Zwaantje Lap: Jan Klasens Lap x Grietje Harms
De vader van Zwaantje, Jan Klasens Lap en met Meerten Jans Niewold waren verantwoordelijk voor de verstoring van de kerkdienst te Zuurdijk op zondag 01-02-1835
Meerten Jans Niewold heeft toen niet geroepen “Wolf, kom af”, alleen “Kom af“. “Wolf, kom af” werd gezegd bij de verstoring van de kerkdienst in Ulrum op 15-03-1835.
Gegevens over de wanorde in de kerk van Zuurdijk 01-02-1835

d105 d106 klaas en jan v straten kopied103 d104 eilke v staten zwaantje lap
Ewer 11 voor 1924
d104 huis ewer 11
Klaas en Zwaantje
d104 d105 straten lap foto

Kinderen van Klaas Hoikes (Kornelis) van Straten en Zwaantje (Jans) Lap 

  1. Kornelis (Klaas’) van Straten, *16-12-1854 Ewer, Zuurdijk, † 19-03-1856 Ewer 11, Zuurdijk, 15 maanden

aangevers geboorte: Kornelis Pieters Spanninga, 35 jaar, tuinier, wonende Ewer?, Zuurdijk en Jan Jacobs Goris, 43 jaar, daglooner, wonende Ewer, Zuurdijk
aangevers overlijden: Roelf Eijes Torringa, 31 jaar, landbouwer Ewer 17, Zuurdijk en Nicolaas Bolt, 28 jaar, landbouwer, wonende Ewer 3, Zuurdijk

  1. Korneliske (Klaas’) van Straten, * 28-11-1856 Ewer 11, Zuurdijk, † 23-03-1919 Chicago Cook, Illinois, x 13-02-1879 Leens Freerk (Jurriens) Schaaf, * 05-04-1855 Warfhuizen, † 09-06-1928 Arpin Wood, Wisconsin

Aangevers geboorte: Klaas Jacobs Achttien, 34 jaar, timmerman, wonende Zuurdijk en Jan Jacobs Goris, 45 jaar, daglooner, wonemde Zuurdijk
Ouders Freerk Schaaf: Jurrien Schaaf x Hilje Meijer
Zij woonden 27-02-1879 op Ewer; hun zoon Jurrien werd aangegeven door Derk van der Kamp, 46 jaar, tuinman te Ewer; idem 22-11-1880, de geboorte van zoon Klaas werd mede aangegeven door Pieter Hofman, 43 jaar, daglooner te Ewer
(zie: records.ancestry.com Korneliske_van_Straten)
Geen gegevens in de registers gevonden over de emigratie

  1. Eilke (Klaas’) van Straten, * 25-09-1859 Ewer 11, Zuurdijk, † 18-11-1860 Ewer, Zuurdijk, 1 jaar

aangever geboorte: Jan Goris, 28 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk  en []
aangevers overlijden: Andries Meinema, 37 jaar, daglooner Zuurdijk (Ewer?) en Jacob Nanninga, 34 jaar, daglooner Zuurdijk (Ewer)

  1. Kornelis (Klaas’) van Straten, * 17-11-1861 Ewer 11, Zuurdijk, † 26-11-1861 Ewer 11, Zuurdijk, 9 dagen

Aangever geboorte: Jan Goris, 50 jaar, daglooner Zuurdijk (Ewer) en Derk van der Kamp, 29 jaar, tuinman Zuurdijk
aangever overlijden: Nicolaas Bolt, 34 jaar, landbouwer Zuurdijk en Jan Zijlma, 37 jaar, landbouwer Zuurdijk

  1. Grietje (Klaas’) van Straten, * 13-11-1862 Ewer 11, Zuurdijk, † 03-12-1956 Ulrum, 94 jaar x 15-05-1886 Ulrum Ulfert (Hendriks) Huizinga, * 28-03-1864 Houwerzijl, † 24-11-1928 Houwerzijl, 64 jaar

Aangevers geboorte: Roelf Eijes Torringa, 38 jaar, landbouwer Zuurdijk, Ewer 17, Hayemaheerd en Jan Goris, 51 jaar, daglooner Zuurdijk (Ewer)
Ouders Ulfert Huizinga: Hendrik Huizinga x Barbara Brugman

  1. Kornelis (Klaas’) van Straten, * 29-10-1865 Ewer 11, Zuurdijk, † ? Michigan? x 18-04-1894 Kloosterburen Jantje (Jacobs) Bronkema, * 16-04-1861 Hornhuizen, † 22-07-1942 Ellsworth, Michigan

Aangevers geboorte: Jan Goris, 54 jaar, daglooner Zuurdijk (Ewer) en Derk van der Kamp, 32 jaar, tuinman Zuurdijk (Ewer?)
Kornelis was bij huwelijk 28 jaar, daglooner en wonende te Zuurdijk
Ouders Jantje: Jacob Bronkemp x Trientje Molenhuis
Jantje was bij huwelijk zonder beroep, 33 jaar en wonende te Hornhuizen
In de huwelijksakte staat ondermeer vermeld:
“Voorts verklaren ons de verloofden bij deze te erkennen een kind van het mannelijk geslacht Jan Theodorus Wigerus, geboren te Groningen, den achtentwintigsten October achttienhonderdachtentachtig in het geboorteregister dier gemeente ingeschreven als zoon van Jantje Bronkema, waarvan de geboorteacte hierbij wordt overlegd, en in welke gezamenlijke erkenning door de moeder wordt toegestemd.”

“welke deze akte benevens de gehuwden, de vader van den bruidegom en ons hebben geteekend na voorlezing; verklarende de moeder van den bruidegom niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd.”

Bron: toegang 800 inventarisnummer 5549 staat van landverhuizers in 1894 Groningen:
In 1894 is Jantje Bronkema vertrokken uit Kloosterburen naar Noord-Amerika; zij was gereformeerd; reden tot vertrek: verbetering van bestaan.
Haar moeder Trientje Molenhuis weduwe Jacob Bronkema ging mee. Zij waren behoeftig.
Kornelis en Jan zijn meegegaan, maar dat heb ik nog nergens kunnen vinden.

De namen Theodorus en Wigerus komen niet voor in de familie van Jantje.
Echter op 06-11-1897 trouwt te Leens: Jan Theodorus Wicherus Reilingh (1887-1912 notaris te Leens) met Immina Catharina (Jans) Hellema, * 12-02-1872 Akkrum, † 04-08-1899 Leens.
Getuigen bij het huwelijk waren ondermeer: Lambertus Meijer, 42 jaar, advocaat en procureur wonende te Warfhuizen en Hendrik Jacob Noosten, 34 jaar, arts, wonende te Leens.
Uit dit huwelijk werd geboren Anna Auke Aleida Reilingh, * 27-07-1899 Leens. Bij beschikking van de Arronsdissements-Rechtebank te Zutphen d.d. 18-12-1913 werd de naam gewijzigd in Immina Anna Auke Aleida Reilingh. In 1913 woonden vader en dochter te Zutphen.
Immina Catharina Hellema was een dochter van Jan Steven Cloeck Hellema (predikant in ondermeer Warfhuizen) en Anna Aleida Sinninghe Damsté.
Het overlijden van Immina werd gedaan door Kornelis Wieringa, zonder beroep, 65 jaar en Hendrik Jacob Noosten, 36 jaar, arts, beiden wonende te Leens.

  1. Jan (Klaas”) van Straten, * 31-05-1868 Ewer 11, Zuurdijk, † 14-07-1958 Opende Grootegast, 90 jaar, D106

Aangever geboorte: Derk van der Kamp, 36 jaar, tuinman Zuurdijk (Ewer) en Pieter Hofman, 30 jaar, daglooner Zuurdijk (Ewer)

  1. Eilke (Klaas”) van Straten, * 17-03-1871 Ewer 11, Zuurdijk, † 24-06-1900 Ewer 11, Zuurdijk, D103

Elke zal vernoemd zijn naar haar grootmoeder Eilke Omges van Putten?
Aangevers geboorte: Albert Timmer, 27 jaar, daglooner Zuurdijk (Ewer9?) en Foppe Jan Bakker, veldwachter
Aangevers overlijden: Andries Meinema, 37 jaar, daglooner te Zuurdijk en Jacob Nanninga, 34 jaar, dagloner te Zuurdijk, Ewer 13?

___________________________________________________________

Ouders Zwaantje Lap:

Jan Klaassens Lap, daglooner, ~ 09-10-1803 Zuurdijk, † 01-11-1860 Houwerzijl, 57 jaar x 27-07-1828 Ulrum Grietje Harms, * 16-08-1804 Houwerzijl, ~ 02-09-1804 Niekerk Vliedorp, † 15-10-1873 Houwerzijl, 68 jaar

Bruidegom 24 bruid 23 jaar
ouders Grietje: Harm Kornelis, daglooner x 22-11-1801 Niekerk Vliedorp Zwaantje Pieters | Zwaantje hertrouwde 22-04-1810 Geert Luurts, van Ulrum
Ouders Jan: Klaas Lap x Brechtje Jans 
Aangevers overlijden Jan: Lubbertus Sluiter, 37 jaar, daglooner,, wonende Houwerzijl en Hendrik Valkema, 47 jaar, kuiper, wonende Zuurdijk 

Jan Klasens Lap en met Meerten Jans Niewold waren verantwoordelijk voor de verstoring van de kerkdienst te Zuurdijk op zondag 01-02-1835
Meerten Jans Niewold heeft toen niet geroepen “Wolf, kom af”, alleen “Kom af“. “Wolf, kom af” werd gezegd bij de verstoring van de kerkdienst in Ulrum op 15-03-1835.
Gegevens over de wanorde in de kerk van Zuurdijk 01-02-1835 

___________________________________________________________

Jan Klasens Lap woonde in Houwerzijl.
Zijn vader Klaas Lap, woonde in Zuurdijk, in het huis aan de rechterkant van de toegangsweg naar de molen! De ordeverstoorders zullen zich daar verzameld  hebben?
Een andere zoon van Klaas Lap, Arent Klases Lap woonde later in de woning.

De steen bij het toegangspad naar de molen is nog steeds aanwezig.
De vruchtboom idem.
De woning is afgebroken en vervangen voor een moderner huis (ca 1920?)

___________________________________________________________

Terug naar Vak D

Terug naar huidige indeling