Kerkhof Rij 1 Graf 8 Kunna de Cock-Torringa (1870)

in bewerking

___________________________________________________________

Kerkhof graf 6 moeder Itje Ennes Torringa-Bazuin; – Torringa, zuster, levenloos; Kerkhof Graf 5 broer Enno Torringa; Kerkhof Graf 5a broer Cornelia Torringa; Kerkhof Graf 5b broer Cornelis Torringa; Kerkhof Graf 7 broer Henderikus/Hendericus Torringa; Kerkhof Graf 9: halfbroer Henderikus en halfzuster Hilje Torringa (1871)

A109 neef Roelf Eije Torringa; A110 broer Eije Torringa; A111 schoonzuster Guidina Frouwbina Zuidema; 112 nicht Catrine Guidine Ritzema-Torringa

A141 broer Enno Torringa A142 schoonzuster Hilligjen Torringa-Ritzema; A143 neef Jacob Geudinus Ritzema Torringa; A144 nicht Hiekelina Geuchina Torringa; A159 achterneef Enno Roelf Jacob Torringa; A160 achternicht Anje Janneke Clasine Torringa; A161 neef Roelf Eijes Torringa

A145 vader Roelf Eijes Torringa sr; A146 stiefmoeder Annetta Geuchiena Torringa-Zijlma

___________________________________________________________

Kunna (Roelfs) Torringa, * 28-01-1848 Hayemaheerd, Ewer, Zuuridjk, † 0-03-1870 boerderij “Freeburg”, Zuurdijk, 22 jaar x 29-06-1868 Leens Jan Klaassen de Cock, landbouwer boerderij “Freeburg” (1868 – 1870),  boerderij (het latere) Nieuw Ewer (1870 – 1879), boerderij “Nieuw Onrust” (Hornhuizen 1879 – 1888), boerderij “Onrust” (Hornhuizen 1888 – 1911), * 26-02-1846 Warffum, † 14-07-1911 Hornhuizen, boerderij “Onrust”, 65 jaar

Kunna is vernoemd naar haar grootmoeder Kunna van Kammen | Kerk rij 5

In de familie ging het verhaal dat Kunna zich verdronken heeft in de waterput of in de vijver in de tuin van de boerderij “Freeburg“. De aanleiding zou zijn geweest dat het “huwelijk niet geconsumeerd” werd. Jan Klaassen zou meer belangstelling gehad hebben voor het andere geslacht. Deze veronderstelling werd gevoed door verhalen van het personeel op (Nieuw) Onrust.
Het zou ook kunnen zijn dat Kunna onwel werd en in de put of vijver is gevallen.
Opvallend is wel dat de familieverhoudingen er niet door geschaad werden. Schoonvader Roelf Eijes Torringa verhuurde de naast Hayemaheerd en tegen de dijk aanliggende  boerderij aan Jan Klaassen de Cock. Ook zou hij een sjees aan hem gegeven hebben.
Jan Klaassen de Cock werd, als zwager, aangezocht als getuige bij het huwelijk van Itje Torringa met Schelte Toxepeus.
Ook uit de overlijdensadvertentie wordt hij aangeduid als weduwnaar van Kunna Torringa.

Getuigen geboorteaangifte Kunna: Johannes Beukema, 24 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Rijpke Dijkstra, 54 jaar, veldwachter, wonende Wehe
Aangevers overlijden Kunna: Johannes Torringa, 54 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, neef en Nicolaas Bolt, 42 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, bekende
Ouders bruid: Roelf Eijes torringa x Itje Ennes Bazuin
Ouders bruidegom: Klaas Jans de Cock, landbouwer x Trijntje Harms Willemsen
Getuigen geboorteaangifte Jan: Hendrik Dieters Dekker, 59 jaar, commissionair, wonende Warffum en Henderiekus Harms Willemsen, 24 jaar, van beroep geen, wonende Warffum
Aangevers overlijden Jan: Jacob Klaas Sijpkens, 37 jaar, landbouwer, wonende Hoornhuizen en Hendericus de Vries, 47 jaar, bierknecht, wonende Hoornhuizen
Getuigen huwelijk: Hendericus Warendorp Tebbens, 44 jaar, landbouwer, wonende Niekerk, oom bruid; Theodorus Johannes van der Leij, 51 jaar, lansbouwer, wonende Vierhuizen; Lammert Kramer, 27 jaar, gemeente ontvanger, wonende Ulrum; Foppe Jan Bakker, 35 jaar, veldwachter, wonende Wehe, de drie laatstgenoemden aan de gehuwden niet geparenteerd
Bruidegom 22 bruid 20 jaar | bruidegom wonende HornhuizenDe grafsteen is geleverd door P.B. Boltjes.
Zie grafsteenhouwers.
Ter gedachtenis
van
KUNNA TORRINGA
Echtgenoote van
J.K. de Cock,
geboren den 23 Januari 1848
overleden den 8 Maart 1870

Bijzonderheden: een scheur; liggende steen
Tekening: boven vlinders, daaronder rouwgordijn, een zuil en een treurboom; links een gevleugelde zandloper, rechts een zeis


Als geboortedag is vermeld 23, in plaats van 28.


Jan Klaasen de Cock als kind geschilderd door Berend Kunst


Als geboortedatum is vermeld 28 Januari; het is echter 23 januari

     op de rechter foto is Kunna 16 jaar

___________________________________________________________

Terug naar Kerkhof Rij 1 Noordzijde 01 – 09 

Terug naar Graven Kerkhof

Naar Steenhouwers