1839 Bewoners Stoepemaheerd

___________________________________________________________
Achternaam Voornaam Leeftijd Geboorteplaats Beroep
1 Torrenga Henricus Warendorp Jannes 55 Zuurdijk Landbouwer
2 Graaf Antje Arends 25 Zoutkamp Landbouwer
3 Torrenga Roelf Eijes 15 Zuurdijk Geen
4 Torrenga Jannes Luitjes 1 week Zuurdijk Geen
5 Veen van der Jacobus W 24 Zuurdijk Werkbode
6 Smit Berend Andries 24 Warfhuizen Werkbode
7 Smit Enne Jans 17 Warfhuizen Werkbode
8 Hofman Jan Pieters 17 Warfhuizen Werkbode
9 Woldendorp Martje Roelfs 17 Schouwerzijl Werkbode
10 Vries de Janna Sytses 18 Houwerzijl Werkbode
11 Smit Ebina Freerks 19 Winsum Werkbode
___________________________________________________________

5 Jacobus Willems van der Veen, werkbode, dienstknecht, tapper, * Warfhuizen, † 17-05-1859 Warfhuizen, 44 jaar x 09-05-1845 Vrouwke (Rijpkes) Beukema, dagloonersche, * 17-10-1815 Warfhuizen, † 15-10-1856 Warfhuizen, des morgens 8 uur, akte 53, cholera, 40 jaar

Zie voor hen: 1856 Cholera in het veerhuis De Stoepen en Familie Torringa 3e Generatie III.5.2.

Vrouwke Beukema werd ook geschreven als Frouwke Buikema
Bruidegom 30 bruid 29 jaar
Getuigen huwelijk: geen familieleden
Verklarende de ouders van de bruid niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders bruidegom: Willem Jacobus van der Veen, dagloner x Eltjen Sierts
Ouders bruid Vrouwke: Rijpke Mennes Beukema, overzetter x Albertje Luitjens Torrenga
Grootouders Vrouwke:  Jannes Luitjens Torringa, landbouwer Stoepemaheerd x Henrica Warendorp | II.1.a.2| III.1.
Albertje Luitjens Torringa was een zuster van Jannes Luitjens Torringa, de vader van Henricus Warendorp Jannes Torringa (Kerkhof Graf 41)
Vrouwke Torringa en Henricus Warendorp Jannes Torringa waren dus nicht en neef
Getuigen geboorteaangifte Jacobus: Klaas Harms Timmer, 39 jaar, timmerman, wonende Zuurdijk en Jan Remges Wierenga, 30 jaar, geen beroep, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Jacobus: Albert Jacobs Dob, 56 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Klaas Doot, 25 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen
Getuigen geboorteaangifte Frouwke: Roelf Luitjens Torrenga, 62 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Menne Jans Boer, 25 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen []
De vader als Declarant verklaart niet te kunnen schrijven
Aangevers overlijden Frouwke: Albert Dob, 54 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Berend Alberts, 35 jaar, veldwachter, wonende Wehe

___________________________________________________________

6 Berend Andries Smit en 9 Martje Roelfs Woldendorp:

Berend Andries Smit, werkbode, daglooner, * 20-05-1815 Warfhuizen, † 29-06-1856 Warfhuizen, 41 jaar x 13-06-1845 Leens Martje Roelfs Woldendorp, werkbode, dagloonersche, * 25-08-1819 Maarslag, † 20-05-1887 Schouwerzijl, 67 jaar

Een “boerderij” huwelijk?
Bruidegom 30 bruid 25 jaar 

Getuigen huwelijk: geen familieleden 
Ouders Berend: Andries Berends Smit, daglooner x Anna Kornelis Smit  
Ouders Martje: Roelf Te(e)kes Woldendorp, daglooner x Ebeltje Jans Medendorp, dagloonersche 
Getuigen geboorteaangifte Berend: Jan Bakker Jurjens Boer, 29 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Klaas Omkes van Dijk, 49 jaar, dagloner, wonende Warfhuizen [] de vader als declarant en de tweede getuige verklaren niet te kunnen schrijven 
Aangevers overlijden Berend: Jurrien Schaaf, 32 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen en Jurrien Boer, 23 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen [] getekend met uitzondering van de eerste der aangevers die verklaarde zulks niet te hebben geleerd
Aangevers overlijden Martje: Garmt Medema, 45 jaar, daglooner, wonende Schouwerzijl en Egbert van Dijk, 46 jaar, daglooner, wonende Schouwerzijl [] getekend, verklarende eerstgenoemde niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Martje hertrouwde op 25-04-1859 te Leens met Jan (Jans) Bloem, daglooner, * Warfhuizen
Bruidegom 54 bruid 39 jaar
Ouders Jan: Jan Jans Bloem x Anna Cornelis

___________________________________________________________

7 Enne Jans Smit, boerenknecht  * 19-05-1822 Warfhuizen, † 07-07-1851 Warfhuizen, 29 jaar x 02-09-1850 Warfhuizen Roelfien (Roelfs) van Kampen, * 13-09-1828 Warfhuizen, huis 29, † 14-11-1887 Warfhuizen, 59 jaar

Bruidegom 28 bruid 21 jaar
Ouders Enne Jans: Jan Pieters Smit, inlandse kramer x Martje Jans Hekma, dagloonersche
Grootouders moederszijde Enne: Jan Ennes, tolmeester x Grietje Hendriks
Ouders Roelfien: Roelf Jakobs van Kampen, daglooner x 02-09-1850 Leens Trientje Jeltes Baarveld, dagloonersche
Getuigen geboorteaangifte Enne: Sijbolt Jans Bolt, 25 jaar, herbergier, wonende Warfhuizen en Jan Berents Hofman, 33 jaar, dagloner, wonende Warfhuizen [] de 
declarant verklaarde niet te kunnen schrijven 
Aangevers overlijden Enne: Jan Koerts Davids, 44 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen, nabure en Jan Jans Schaap, 49 jaar, daglooner, wonende Warfhuizen, nabure
Getuigen geboorteaangifte 
Roelfien: Mechiel Lammerts Bos, 41 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen en Hendrik Jacobs Groenderboom, 22 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen
Aangevers overlijden Roelfien: Christoffer Masson, 41 jaar, verver, wonende Warfhuizen en Steven Post, 38 jaar, ijzersmid, wonende Warfhuizen 

___________________________________________________________

8 Jan Pieters Hofman, werkbode, * 26-12-1823 Warfhuizen, † 05-10-1854 Ulrum, 30 jaar

Ouders Jan: Pieter Berents Hofman, dagloner x Grietje Jakobs van Kampen
Getuigen geboorteaangifte Jan: Bene Jans Rijzeboe, 63 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen en Kornelis Geerts Huisinbga, 29 jaar, dagloner, wonende Warfhuizen 

Aangevers overlijden Jan: Freerk Marcus, 35 jaar, daglooner, wonende Ulrum en Jannes Ebels Wilkens. 53 jaar, daglooner, wonende Ulrum 

___________________________________________________________

10 Janna (Sietses) de Vries, werkbode, * 31-08-1821 Vliedorp, huis no 41, † 12-05-1848 Houwerzijl, 26 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Karel Souppié, 45 jaar, kleermaker, wonende Vliedorp en Pieter Siebrands Vriesman, 36 jaar, visserman, wonende Vliedorp [] de deposant verklaard geen schrijven geleerd te hebben
Aangevers overlijden: Haje Jans Wieringa, 50 jaar, winkelier, wonende Houwerzijl, nabuur en Willem Jans Warners, 57 jaar, daglooner, wonende Houwerzijl, nabuur
Ouders Janna: Sietse Tjipkes de Vries, dagloner x Jantje Jacobs van Dijk

___________________________________________________________

11 Eibenia (Freerks) Smit, werkbode, dienstmeid, * 02-01-1819 Winsum, † 07-12-1887 Obergum x 06-02-1851 Obbe Jakobs Klein, * 10-03-1814 Westerbroek, † 23-04-1885 Obergum

Naar Eibenia Smit
Bruidegom 36 bruid 32 jaar
Getuigen huwelijk: Derk Eltjes Wiersema, 64 jaar, daglooner; Klaas Jans de Wit, 48 jaar, daglooner; Simon Joosten van Ham, 31 jaar, zaakwaarnemer; Martinus Johannes Wolff, 50 jaar, veldwachter; de eerstgenoemde te Obergum en de drie overigen te Winsum woonachtig
Ouders Obbe: Jacob Tjeerds Klein, dagloner x Jeichien Obbes, daglonersvrouw

Getuigen geboorteaangifte Eibinia: Joost Cornelis van Ham, 43 jaar, steenbakker, wonende Winsum en Jan Dijksterhuis, 32 jaar, schoolmeester, wonende Winsum
Ouders Eibinia: Freerk Willems Smit, zilversmid x Reena Klaassens Oling
Grootouders Eibinia: Klaas Oling x Rena Warendorp

Rena Warendorp was een zuster van Henrica Torringa-Warendorp.
Henrica was de moeder van Henricus Warendorp Jannes Torringa
| Kerkhof Graf 39

Eibinia Smit en Henricus Warendorp Jannes Torringa waren dus nicht en neef 

Elizabeth en Reena Smit, zusters van Eibinia, hebben ook gewerkt op de boerderij Stoepemaheerd en zijn aldaar overleden in 1850 en 1846
Veel gegevens van de Familie Oling-Warendorp zijn bewaard gebleven

___________________________________________________________
 

Terug naar Graf 41 Henricus Warendorp Jannes Torringa