Menu +

C065 C066 Jannes Lap Evertje van Dijk

Jannes (Luitjens) Lap, * 19-07-1844 Vliedorp, † 02-12-1909 Zuurdijk, 65 jaar x 24-10-1867 Leens Evertje (Jacobs) van Dijk, * 01-09-1844 Leens, † 20-12-1925 Zuurdijk, 81 jaar

Bruidegom 23 en bruid 23 jaar; wettiging 1 kind Jacob, * 30-08-1867 Zuurdijk
Verklaarde de bruid hare naam niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd
Ouders bruidegom: Luitjen Lap x Teetje Warner
Ouders bruid: Jacob Ekkes van Dijk, daglooner x Meiske Fokkes Haan
Aangevers overlijden Jannes: Klaas Koning, 34 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan van Slooten, 33 jaar, 33 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Evertje: Folkert van der Zweep, 55 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Klaas Klaassen, 52 jaar, daglooner, wonende Zuuridjk

 

c065 lap dijk jannes 1909 kopie c065 lap vries jannes 1925 kopie

 

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling 

 

Luitjen Klasens (Klaas) Lap, boerenknecht, daglooner, *  Zuurdijk, † 16-07-1873 Houwerzijl, 64 jaar x 29-05-1833 Ulrum Teetje/Tietje Jans (Jannes) Warners, dagloonersche, * Houwerzijl, † 27-08-1864 Houwerzijl, 58 jaar

Bruidegom 24 en bruid 26 jaar
Ouders Luitjen: Klaas Luitjens Lap, daglooner x Korneliske Hendriks Kamphuis
Ouders Teetje: Jannes Jans Warners, daglooner x Aafke Gijwes Til, dagloonersche
Verklarende de moeder der bruid haren naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zij geen schrijven geleerd

Kinderen Luitjen Lap x Teetje Warners:

  1. Klaas (Luijtens) Lap, * 18-07-1833 Vliedorp, † 23-08-1834 Vliedorp, 1 jaar

huis geteekend N: 2 te Vliedorp
aangevers overlijden: Kornelis Harms van Straten, 38 jaar, daglooner en Jakob Derks de Jonge, 31 jaar, olieslagersknecht, beide wonende te Vliedorp, als naburen

  1. Klaas (Luijens) Lap, boerenknecht, landgebruiker, landbouwer, * Vliedorp, † 16-01-1917 Zuurdijk, 81 jaar x 27-05-1861 Leens Elizabeth (Gerrits) Jolman, dienstmeid, * Zuurdijk, † 24-01-1917 Zuurdijk, 79 jaar
    C067 C068

Bruidegom 26 en bruid 23 jaar
Getuigen huwelijk: Jelte Jans Jeltes, 70 jaar, Rijks-veldwachter, wonende te Wehe, oom van de bruid []
Verklarende de moeders van de comparanten niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders Klaas: Luitjen Klasens Lap x Teetje Jannes Warners
Ouders Elizabeth: Gerrit Lammerts Jolman x Anna Simons Jeltes
Aangevers overlijden Elizabeth: Willem Meijer, 46 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jacob Pruis, 33 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Klaas: Willem Meijer, 46 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jacob Pruis, 33 jaar, wonende te Zuurdijk

  1. Aafke (Luitjens) Lap, * Vliedorp 14-01-1837, † 10-09-1837 Vliedorp, 7 maanden
  2. Aafke (Luitjens) Lap, * 14-09-1838 Vliedorp, † 06-02-1917 Houwerzijl, 78 jaar x 11-05-1861 Ulrum Meint (Ruurds) van Kuiken, daglooner, * Nes (Westdongeradeel), † 29-11-1875 Houwerzijl, 46 jaar

Bruidegom 31 en bruid 24 jaar
Verklarende de bruidegom zijnen naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd

  1. Korneliske/Kornelske (Luitjens) Lap, * 31-07-1841 Vliedorp, † 25-11-1919 Houwerzijl, 78 jaar x 22-05-1867 Ulrum Hendrik (Wijbrands) Buikema, boerenknecht, * 16-12-1841 Leens, † 13-03-1925 Niekerk, 83 jaar

Bruidegom 25 en bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Wijbrand Rijpkes Buikema x Aukje Remkes Dijkstra

  1. Jannes (Luitjens) Lap, * 19-07-1844 Vliedorp, † 02-12-1909 Zuurdijk, 65 jaar x 24-10-1867 Leens Evertje (Jacobs) van Dijk, * 01-09-1844 Leens, † 20-12-1925 Zuurdijk, 81 jaar
    C065 C066

Bruidegom 23 en bruid 23 jaar; wettiging 1 kind Jacob, * 30-08-1867 Zuurdijk
Verklaarde de bruid hare naam niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd
Ouders bruid: Jacob Ekkes van Dijk, daglooner x Meiske Fokkes Haan
Aangevers overlijden Jannes: Klaas Koning, 34 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan van Slooten, 33 jaar, 33 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Evertje: Folkert van der Zweep, 55 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Klaas Klaassen, 52 jaar, daglooner, wonende Zuuridjk