Menu +

Oorspronkelijke indeling 1877 en de gewijzigde indeling 1919

 

begraafplaats tekening 1  begraafplaats tekening 2  begraafplaats tekening 3

Tekening gemaakt door E. Clason

 

Kaart van de begraafplaats te Zuurdijk aangelegd in 1876/77, opgemaakt door E Clason te Zuurdijk

Getal en waarde der gezamenlijke legersteden.
1ste Klasse 171 graven prijs per graf f 7,00 wordt te zamen in waarde f 1197,00
2ste Klasse 152 graven prijs per graf f 4,00 wordt te zamen in waarde f 608
3ste Klasse 84 graven prijs per graf f 2,50 wordt te zamen in waarde f 210,00
Algemeene begraafplaats 231 graven prijs per graf f 1 wordt te zamen in waarde f ?
Kindergraven 85 f ?
Te zamen 723 graven f 2015,00 waarde in geld

Lijst van verkochte graven op de nieuwe begraafplaats.
Op de tekening zijn 261 graven verkocht in totaal f 1.535
R.E. Torringa 1ste Klasse 115-171= 57 = f 399
J.L. Torringa 1ste Klasse 172-209= 58 = f 406
J Bos 1ste Klasse 77-108= 26 = f 182
Wed H.J. Zijlma 1ste Klasse 233-228 242-247 = 12 = f 84
Wed H.J. Zijlma 2e Klasse 261-266 280-285 = 12 = f 48
J. Huizing 1ste Klasse 210-215  229-234 = 12 = f 84
Wed. J. Hekma 1ste Klasse 90-95 109-114 = 12 = f 84
R. Blink 2e Klasse 39-43 58-62 = 10 = f 40
G. Abbring 2e Klasse 55-57 74-76 = f 24
Wed. J Kuipers 4de  Klasse 597-597 = 2 = f 2
Wed H W Doornbos 1ste Klasse 219-222 238-241 = 8=  f 56
Wed H W Doornbos 2ste Klasse 257-260 276-279 = 8 = f 32
Johs Beukema 1ste Klasse 216-218 235-237 = 6 = f 42
J Haan 3de Klasse 324-327 = 4 = f 10
J Haan 3de Klasse 345-348 = 4 (doorgehaald)
Warner Elema 4de  Klasse 450-452 471-473 = 6 = f 6
H de Vries 4de  Klasse 599-603 = 5 = f 5
Harmanna Hoving 4de  Klasse 596-595 = 2=  f 2
Naatje van der Sloot 4de  Klasse 555-556 = 2=  f 2
H Rosema 4de Klasse (Kindergraven) = 85 = 1 = f 1
H Meijer 4de  Klasse 576-577 = 2 = f 2
Wed Jan Christiaans Betge 534-535 = 5 = f 5
E Clason 2ste Klasse 53-54 72-73 = 4 = f 16
Wed M Batema 2ste Klasse 513 = 1 = f 4

De Tweede kaart 1919

Vergaderingen van Kerkvoogden, Notabelen en Stemgerechtigde en Betalende leden der Ned. Hervormde Gemeente te Zuurdijk

12-11-1913: punt 7. Vragen en Mededeelingen.
Bij dit punt komt in bespreking de toestand van de Nieuwe begraafplaats, aangezien bij den aanleg daarvan de graven te klein zijn genomen wat alreeds tot eenige verwarrings aanleiding heeft gegeven.
Tevens komt nog ter sprake een betere indeeling op sommige punten: wordt echter besloten omtrent een en ander aanstonds niet te desideeren.

27-11-1919
Ter vergadering is aanwezig de door den heer A. Lap geteekende nieuwe kaart van het kerkhof, met een eenigzins andere indeeling der graven. Voor zover mogelijk zijn de nog onbezette graven op het noordelijk blok iets verbreed. De kerkvoogden zijn van plan, naast deze kaart een register van graven aan te leggen.

kaart begraafplaats 2

Deze tweede kaart, de begraafboeken en het register worden nog steeds gebruikt.

Het valt wel op dat de administratie tussen 1877 – 1919 niet altijd zorgvuldig werd gevoerd. Bij veel uitgegeven graven wordt helaas vermeld: onbekend.

Terug naar begraafplaats