Menu +

21-08-1837 Scheemda | “De Bakker”

___________________________________________________________

21-08-1837 Groninger Courant 

SCHEEMDA den 21 Augustus.
Heden had, onder begunstiging van het schoone weder en den toevloed van vele aanschouwers, de aangekondigde paarden-harddraverij plaats:
twaalf voorname paarden dongen naar den prijs, bestaande in eene briljante zilveren koffijvaas welke is behaald door het paard de Snijboon, toebehoorende aan den heer F. Wybrandi, van Leeuwarden, en bereden door den pikeur K. J. Hoekstra, terwijl
de premie, zijnde een fraai bewerkt zilveren tabaks-komfoor, is gewonnen door het paard de Bakker, van den heer H. Torringa, te Zuurdijk, en door den pikeur J. P. de Boer bereden.
Zijnde overigens dit zoo geliefkoosd volksvermaak in gepaste vrolijkheid en in de beste orde afgeloopen.

___________________________________________________________
 
Terug naar Harddraverij deelnames paarden Torringa, Visser, Van der Hoop, De Boer, Van der Meulen, Houtman