Menu +

14-08-1932 Draverijen Uithuizen

___________________________________________________________
 15-08-1932 Nieuwsblad van het Noorden, maandag
Draverijen te Uithuizen.
W. Petrosia toont haar klasse door draverij A en de heerrijders-course te winnen. – Fatima wint de draverij B.
(Van onzen deskundigen medewerker.

Eindelijk dan eens een zomersche dag voor Uithuizen. Dit was dan ook de eerste dag gisteren sinds het bestaan van de Harddraverij vereeniging aldaar, dat zij op goed weer kon bogen. Wel dreigde in het laatst een onweersbui, doch dat is niet van invloed geweest.
De draverij mag als uitstekend geslaagd worden beschouwd. De belangstelling was grooter dan ooit te voren en dat kan niet als regel getuigd worden bij de ondernemingen, die men alzoo aandurft.
In plaats van draverij C. was een heerrijders-course toegevoegd, die uitstekend in den smaak is gevallen. Variatie is noodig, ook in de drafsport en in ons vorig verslag van Uithuizen wezen wij daarop reeds.
De afwerking van het programma was zeer vlot, waaraan de leiding zeker met doortastendheid heeft gewerkt.
Het schot bij den start, zooals dat te Uithuizen geschiedt, zouden wij aan meerdere vereenigingen willen aanbevelen. De start wordt er zeer door verduidelijkt.
W. Petrosia heeft ook nu weer haar klasse getoond door twee courses te winnen.
Het komt ons vóór, dat het een draafster van klasse is.
In de bochten verwisselde zij nog veel wat al te veel van draf, maar toch mag haar dit niet al te zwaar aanrekenen. Wij vind men haar een reuzin in haar soort en een vakman is voor haar een noodzakelijk iets. De heer Schilhorn van Veen heeft op prachtige wijze de heerrijderscourse met haar gewonnen en de revanche op Willy A. was daarmede zoo absoluut mogelijk.
Ook de heerrijderscourse was hier de mooiste en het was zeer jammer, dat in de eerste serie Daria en Oberambtman met elkaar in aanraking kwamen en kansloos werden. Wij hadden aan Daria nog een groote kans toegekend.
Aangegeven waren 23 paarden waarvan 6 verstek lieten gaan.
De eerste serie begon reeds zeer slecht, door het weigeren van de claxon, waarin echter spoedig voorzien werd.
De eerste serie won Brage met Louisa B. als zeer goede tweede, alhoewel op haar draf wel wat te zeggen viel.
De tweede serie won Fatima, die vroeger in eigendom was bij den heer P. Bolt. De merrie ging buitengewoon snel en nam de bochten alsof het niets was.
De derde serie won Remulus waarachter Cotta ging, die ook niet best draafde.
De vierde serie won W. Petrosia gemakkelijk.
De vijfde serie won Daria met overmacht. Willy A. had niets in te brengen.
In de finale ging W. Petrosia aan den kop, gevolgd door Brage. Het zag er naar uit, dat Brage zou winnen, doch in het laatste eind spurtte W. Petrosia op voortreffelijke wijze en wist met een halslengte van Brage te winnen. Fatima, die veel vertrouwen had, evenals Daria, kon er niet bijkomen. Een zeer mooie beslissing.
De eerste serie van de B. draverij won Marie P. Troubadour. Zij vertrok traag en scheen niet een juiste opvoeding te hebben gehad. Peter Stanley K. maakte te veel fouten.
De tweede serie won weer Fatima in extra stijl. Remulus kon haar niet bereiken.
In de derde serie ging Reine de Duindal mooi aan den kop. Een strijd werd gevoerd door Cotta, die zeer slecht draafde en Peter Harvester, die daardoor zeer gehinderd werd.
De vierde serie won Brage gemakkelijk, hoewel hij niet best van start kwam.
De vijfde serie won Daria, hoewel die veel moeite had om de snelle Louisa B. voor te komen. De draf van Louisa B. liet te wenschen over.
In de finale had Reine de Duindal den kop, waarachter Brage ging. Fatima, die veel vertrouwen genoot, kwam spoedig naast Brage en nam de leiding van het veld over. Daria kwam schitterend naar voren.
De heerrijders course had een zeer mooi verloop.
De eerste serie won Qui Vive, die o.i. niet frisch was. Daria en Oberambtman kwamen met elkaar in contact en verpoedelden de course.
De tweede serie won Peter Harvester, uitstekend bestuurd door heerrijder J. Meijer. Peter liep best. Peter Stanley, bestuurd door heerrijder Maathuis kwam slecht van start, liep een best parcours en eindigde als tweede.
De derde serie won Cotta eveneens weer in handen van J. Meijer, doch hij werd gedisqualificeerd en terecht. Zijn draf was lang ni et feilloos. Telegrafiste werd geplaatst, die in handen van Blomsma heel goed draafde.
De vierde serie won W. Petrosia in strijd met Brage, die wel aanviel, doch W. Petrosia sloeg zeer mooi af.
In de finale had W. Petrosia zeer spoedig den kop om dien niet weer af te staan. Qui Vive  en Peter Harvester dreigden nog wel even, doch in ‘n heftigen eindspurt wist zij haar aanvallers af te slaan.
De gedetailleerde uitslagen luidden:
Draverij A. Afstand 800 M., prijzen f 250 en f 25.
1e serie:
1. Brage (B. Bolwijn Sr.) 770 M., 1.15;
niet gepl. Louise 8., 770 M., Telegrafiste 730 M., Troubadour 750 M.
2e serie:
1. Fatima (D. Beets) 780 M. 1.12;
niet gepl. Maria P. 780 M., Peter Stanley K. 740 M., Peter Harvester 770 M.
3e serie:
1. Remulus (J. Roggen), 780 M. 1.16;
niet geplaatst: Cotta 760 M., Reine de Duindal 740 m., Oberambtman 780 M.
4e serie:
1. W. Petrosia (B. Kampen), 740 M., 1.13 ½;
niet geplaatst: Qui Vive 760 M., A. Renate 770 M. 5e serie 1. Daria (H. Mensinga) 800 M. 1.13 4/5; niet gepl.: Willy A., 770 M., Silberschelle 770 M.
Beslissing:
1. W. Petrosia, eig. K. Torringa (B. Kampen) 740 M., 1.11 3/5;
2. Brage, eig. stal Peterhof (B. Bolwijn Sr.), 770 M.;
niet geplaatst: Fatima, Daria, Remulus.
Draverij B.: Prijzen f 125, f5O, f 25 en f 10. le serie: 1. Marie P. (J. L. Bolt) 780 M. 1.14; niet gepl. Peter Stanley K. 740 M.; Troubadour 750 M.; Silberschelle 770 M. 2e serie: 1. Fatima (D. Beets) 780 M., 1.13; niet geplaatst: Remulus 780 M., Qui Vive 770 M., Willy A. 770 M. 3e serie: 1. Reine de Duindal (J. Mensinga) 740 M. 1.16; niet gepl. Cotta 760 M., Peter Harvester 770 M. 4e serie: 1. Brage (B. Bolwijn Sr.) 770 M. 1.14 2/5; niet geplaatst: Oberambtman 730 M., Telegrafiste 730 M. 5e serie: 1. Daria (H. Mensinga) 800 M. 1.12 3/5; niet gepl.: Louisa B. 770 M., A. Renate 730 M. Beslissing: 1. Fatima, eig. J. Haan (D. Beets) 780 M. 1.12; 2. Brage, eig. Stal Peterhof, 770 M.: 3. Daria, eig. J. Mensinga (H. Mensinga) 800 M.; 4. Marie, eig. J. L. Bolt (eig.) 780 M.
Heerrijders-course. Prijzen f 125, f 50 en f 25, benevens kunstvoorwerpen.
le serie:
1. Qui Vive (G. Sissingh) 760 M., 1.14;
niet geplaatst: Remulus 780 M. Ingehouden wegens aanrijding Daria 800 M, Oberambtman 780 M.
2e serie:
1. Peter Harvester (J. Meijer) 770 M., 1.15;
niet gepl.: Peter Stanley K. 740 M.; Marie P. 780 M.; Louisa B. 770 M.
3e serie:
1. Telegrafiste (O. Blomsma) 730 M. 1.1854;
niet geplaatst: Willy A. 770 M.; Troubadour 750 M.; gedisqualificeerd wegens onregelmatig draven de eerst aankomende Cotta (J. Meijer).
4e serie:
1. W. Petrosia (P. Schilhorn van Veen) 740 M. 1.13 H;
niet gepl.: Brage 770 M., A. Renate 730 M.
Beslissing:
1. W Petrosia, eig. K. Torringa (P. Schilhorn van Veen) 740 M. 1.13 A;
2. Qui Vive, eig. W. v. d. Velde (G. Sissingh) 760 M.;
3. Peter Harvester, eig. J. Bolwijn (J. Meijer) 770 M.
Niet gepl.: Telegrafiste.

___________________________________________________________
 
Terug naar Drafpaard “W. Petrosia”