C067 C068 Klaas Lap x Elizabeth Jolman

___________________________________________________________

Klaas
(Luijtens) Lap, boerenknecht, landgebruiker, landbouwer, * 23-03-1835 Vliedorp, † 16-01-1917 Zuurdijk, 81 jaar x 27-05-1861 Leens Elizabeth (Gerrits) Jolman, dienstmeid, * 15-10-1837 Zuurdijk, † 24-01-1917 Zuurdijk, 79 jaar

Klaas Lap en Elizabeth Jolman woonden: Hoofdweg 9
Bruidegom 26 en bruid 23 jaar
Getuigen huwelijk: Jelte Jans Jeltes, 70 jaar, Rijks-veldwachter, wonende te Wehe, oom van de bruid []
Verklarende de moeders van de comparanten niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders Klaas: Luitjen Klasens Lap x Teetje Jannes Warners
Ouders Elizabeth: Gerrit Lammerts Jolman x Anna Simons Jeltes
Getuigen geboorteaangifte Elizabeth: Pieter Arends Helder, 38 jaar, daglooner, wonende Leens en []
Verklarende de eerstgenoemde getuige niet te kunnen schrijven, als hebbende zulks niet geleerd
Aangevers overlijden Elizabeth: Willem Meijer, 46 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jacob Pruis, 33 jaar, wonende te Zuurdijk
Getuigen geboorteaangifte Klaas: Kornelis Harms van Straten, 38 jaar, daglooner, wonende Vliedorp en []
Aangevers overlijden Klaas: Willem Meijer, 46 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jacob Pruis, 33 jaar, wonende te Zuurdijk

c068 lap jolman elizabeth 1917 kopie   


___________________________________________________________

Kinderen Klaas Lap x Elizabeth Jolman:

 1. Teitje (Klaas) Lap, * 28-07-1862 Zuurdijk, † 18-04-1941 Groningen, 78 jaar x 20-05-1886 Leens Jan Davids, dienstknecht, * 15-04-1862 Zuurdijk, † 07-05-1930 Leens, 68 jaar

bruidegom 24 en bruid 23 jaar
ouders bruidegom: Koert Davids, daglooner x Willemina de Vries
Getuigen geboorteaangifte Teitje: Jan de Vries, 45 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en []
Getuigen geboorteaangifte Jan: Pieter Bos, 25 jaar, boerenknecht, wonende te Warfhuizen en Jacob van Dijk, 44 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

 1. Anje (Klaas) Lap, * 29-10-1864 Zuurdijk, † 03-04-1962 Ulrum, 97 jaar x 23-05-1889 Leens Hendrik Zweepe, boerenknecht, * 28-10-1866 Pieterzijl, † 21-03-1937 Ulrum, 70 jaar

Bruidegom 22 en bruid 24 jaar
verklarende de moeder des bruidegoms niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
ouders bruidegom: Freerk Zweepe/Sweepe, daglooner x Kunje Bruining/buining, dagloonersche
Getuigen geboorteaangifte Anje: Jan Huizing, 34 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en []

 1. Luitje (Klaas) Lap, * 22-01-1867 Zuurdijk, † 11-08-1870 Zuurdijk, 3 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Jan Huizing, 36 jaar, landbouwer (boerderij “Huiizngheem”), wonende te Zuurdijk en Berend Alberts, 45 jaar, veldwachter, wonende te Wehe 
Aangevers overlijden: Johannes Beukema, 47 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Ties Dijkstra, 58 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk | [] geteekend, met uitzondering van den laatsten aangever, die verklaarde zulks niet te hebben geleerd

 1. Gerritdina (Klaas) Lap, * 11-03-1870 Zuurdijk, † 15-08-1871 Zuurdijk, 17 maanden

Getuigen geboorteaangifte: Jan Huizing, 39 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: Hendrik Greve, 46 jaar, daglooner, wonende te Zuurddijk en []

 1. Gerritdina (Klaas) Lap, * 02-10-1871 Zuurdijk, † 17-10-1952 Ulrum, 81 jaar x 17-05-1900 Leens Johannes Formsma, timmerman, * 02-10-1864 Grijpskerk, † 12-06-1943 Ulrum, 78 jaar

Bruidegom 35 en bruid 28 jaar
Ouders bruidegom: Jacob Formsma, molenaarsknecht x Geeske Dijkstra
Getuigen geboorteaangifte Gerritdina: Jan Huizing, 41 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en Hendrik Greve, 47 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk

 1. Luitje (Klaas) Lap, metselaar, * 27-04-1874 Zuurdijk, † Noord Amerika x 21-03-1908 Ulrum Anje (Egges) Knol, * 10-10-1883 Leens, † Noord Amerika

Bruidegom 33 en bruid 24 jaar
Ouders bruid: Egge Knol x Geeske Menninga
Bruidegom wonende te Grand Rapids in Noord-Amerika
ancestry.com: Holland-America Line: T.s.s. Rotterdam sailing from Rotterdam, April 26th 1900. Arriving at Port of ….. nr 21 Luitje Lap 25 himself
Getuigen huwelijk: Simon Lap, 24 jaar, timmerman, wonende te Zuurdijk, broeder des bruidegoms; Johannes Formsma, schoonbroeder des bruidegoms, 42 jaar, timmerman, wonende te Ulrum;
[]NvhN 12-04-1908, Ulrum, maand Maart, getrouwd: Luitje Lap, Grand Rapids, Knol, Niekerk

Getuigen geboorteaangifte Luitje: Jan Huizing, 44 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk en []

 1. Aafke (Klaas) Lap, * 27-06-1877 Zuurdijk x 07-03-1904 Leens Klaas (Jans) Haan, 30-03-1875 Zuurdijk

Bruidegom 28 en bruid 26 jaar
Getuigen geboorteaangifte Aafke: Hindrik Meijer, 43 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en []
Getuigen huwelijk: Roelf Wiersum, zwager van de bruidegom, 31 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk []
Ouders Klaas: Jan Haan, koopman, landbouwer x Hillechien Stuivinga
Getuigen geboorteaangifte Klaas: Hendrik Dijkinga, 44 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en []
1905? Geëmigreerd naar Grand Rapids

 1. Simon (Klaas) Lap, timmerman, * 24-01-1884 Zuurdijk, † 05-09-1961 Winsum, 77 jaar x Geertruid van Dijk, Schouwerzijl, † 11-08-1972 Winsum (Winkheem), 89 jaar, begraven Winsum

gereformeerd
Bruidegom 24 en bruid 25 jaar
Ouders bruid: Roelf van Dijk, daglooner x Jacomina Kruizinga
Getuigen geboorteaangifte: Jan Huizing, 53 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []

___________________________________________________________

Ouders Klaas Lap:
Luitjen Klasens (Klaas) Lap, boerenknecht, daglooner, *  Zuurdijk, † 16-07-1873 Houwerzijl, 64 jaar x 29-05-1833 Ulrum Teetje Jans (Jannes) Warners, dagloonersche, * Houwerzijl, † 27-08-1864 Houwerzijl, 58 jaar

Bruidegom 24 en bruid 26 jaar
Ouders Luitjen: Klaas Luitjens Lap, daglooner x Korneliske Hendriks Kamphuis
Ouders Teetje/Tietje: Jannes Jans Warners, daglooner x Aafke Gijwes Til, dagloonersche
Verklarende de moeder der bruid haren naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zij geen schrijven geleerd

Kinderen Luitjen Lap x Teetje Warners:

 1. Klaas (Luijtens) Lap, * 18-07-1833 Vliedorp, † 23-08-1834 Vliedorp, 1 jaar

Huis geteekend N: 2 te Vliedorp
Aangevers overlijden: Kornelis Harms van Straten, 38 jaar, daglooner en Jakob Derks de Jonge, 31 jaar, olieslagersknecht, beide wonende te Vliedorp, als naburen

 1. Klaas (Luijens) Lap, boerenknecht, landgebruiker, landbouwer, * Vliedorp, † 16-01-1917 Zuurdijk, 81 jaar x 27-05-1861 Leens Elizabeth (Gerrits) Jolman, dienstmeid, * Zuurdijk, † 24-01-1917 Zuurdijk, 79 jaar
  C067 C068

Klaas Lap en Elizabeth Jolman woonden: Hoofdweg 9
Bruidegom 26 en bruid 23 jaar
Getuigen huwelijk: Jelte Jans Jeltes, 70 jaar, Rijks-veldwachter, wonende te Wehe, oom van de bruid []
Verklarende de moeders van de comparanten niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd
Ouders Klaas: Luitjen Klasens Lap x Teetje Jannes Warners
Ouders Elizabeth: Gerrit Lammerts Jolman x Anna Simons Jeltes
Aangevers overlijden Elizabeth: Willem Meijer, 46 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jacob Pruis, 33 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Klaas: Willem Meijer, 46 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jacob Pruis, 33 jaar, wonende te Zuurdijk

 1. Aafke (Luitjens) Lap, * Vliedorp 14-01-1837, † 10-09-1837 Vliedorp, 7 maanden
 1. Aafke (Luitjens) Lap, * 14-09-1838 Vliedorp, † 06-02-1917 Houwerzijl, 78 jaar x 11-05-1861 Ulrum Meint (Ruurds) van Kuiken, daglooner, * Nes (Westdongeradeel), † 29-11-1875 Houwerzijl, 46 jaar

Bruidegom 31 en bruid 24 jaar
Verklarende de bruidegom zijnen naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd

 1. Korneliske/Kornelske (Luitjens) Lap, * 31-07-1841 Vliedorp, † 25-11-1919 Houwerzijl, 78 jaar x 22-05-1867 Ulrum Hendrik (Wijbrands) Buikema, boerenknecht, * 16-12-1841 Leens, † 13-03-1925 Niekerk, 83 jaar

Bruidegom 25 en bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Wijbrand Rijpkes Buikema x Aukje Remkes Dijkstra

 1. Jannes (Luitjens) Lap, * 19-07-1844 Vliedorp, † 02-12-1909 Zuurdijk, 65 jaar x 24-10-1867 Leens Evertje (Jacobs) van Dijk, * 01-09-1844 Leens, † 20-12-1925 Zuurdijk, 81 jaar
  C065 C066

Bruidegom 23 en bruid 23 jaar; wettiging 1 kind Jacob, * 30-08-1867 Zuurdijk
Verklaarde de bruid hare naam niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd
Ouders bruid: Jacob Ekkes van Dijk, daglooner x Meiske Fokkes Haan
Aangevers overlijden Jannes: Klaas Koning, 34 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk en Jan van Slooten, 33 jaar, 33 jaar, wonende te Zuurdijk
Aangevers overlijden Evertje: Folkert van der Zweep, 55 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Klaas Klaassen, 52 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk 

[tabel id=81 /]
Grootvader van Klaas Lap:
Klaas Luitjens Lap
, boerenknecht, daglooner, * Zuurdijk, † 30-09-1841 Zuurdijk, 65 jaar

Ouders Klaas: Luitje Klasens x Geertruid Jans 

x I Bregtje Jans, † 20-09-1806 Zuurdijk, 27 jaar, nalatende 3 kinderen uit 1 huwelijk
x II Korneliske/Knelske Hendriks Kamphuis, dagloonersche, * Leens, † 26-12-1840 Zuurdijk, 64 jaar

Ouders Korneliske: Hendrik Alberts Kamphuis x Hilje
Aangevers overlijden Korneliske: Derk Jacobs Vork 40 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, nabure en Jacob Sjabbes Gastema, 30 jaar, broodbakker, wonende te Zuurdijk, nabure
Aangevers overlijden Klaas: Derk Jacobs Vork 40 jaar, daglooner, wonende te Zuurdijk, nabure en Jacob Sjabbes Gastema, 30 jaar, broodbakker, wonende te Zuurdijk, nabure

Kinderen Klaas Lap x II Korneliske Kamphuis

 1. Luitjen Klasens (Klaas) Lap, boerenknecht, daglooner, * 16-12-1808, ~ 29-01-1809 Zuurdijk, † 16-07-1873 Houwerzijl, 64 jaar x 29-05-1833 Ulrum Teetje Jans (Jannes) Warners, dagloonersche, * Houwerzijl, † 27-08-1864 Houwerzijl, 58 jaar

Bruidegom 24 bruid 26 jaar
Ouders bruid: Jannes Jans Warners , dagloner x Aafke Gijwes van Til

 1. Albert Klasens Lap, * 11-10-1810, ~ 11-11-1810 Zuurdijk, † 25-11-1837 Zuurdijk, 23 jaar, huis no 23

Aangevers overlijden Albert: Derk Hoeksema, 43 jaar, schoolmeester, en Simon Jans Jeltes, 44 jaar, landbouwer, beide te Zuurdijk woonachtig, naburen

 1. Hilbrand/Hilbrandus/Hilbrands Klasens (Klaas) Lap, timmerman, * 01-07-1813 Zuurdijk, † 09-09-1852 Leens, 39 jaar x 11-07-1844 Leens Geertruid Helder, naaister, ~ 16-04-1810  Leens, † 23-03-1893 Leens, 82 jaar

Bruidegom 31 bruid 34 jaar
Ouders Geertruid: Abel Jans, van Leens x Trijnje /Trientje Jacobs, van Zuurdijk

Getuigen geboorteaangifte Hilbrand: Kornelis Luijes Scholma/Schollema, 30 jaar, dagloner, wonende te Zuurdijk en Jan Roelfs Hazekamp, wonende te Zuurdijk
Geertruida Helder hertrouwde op 07-03-1861 Leens met Jogchum (Hindriks) van Zwol, dagloner, * Ulrum, † 04-10-1888 Leens, 78 jaar; Jogchum was weduwnaar van Grietje van der Borg

 1. Arent (Klaas) Klasens Lap, timmerman, * 22-07-1817 Zuurdijk, † 19-11-1895 Zuurdijk, 78 jaar x 05-06-1846 Leens Berentje Arents (Arents) Kuipers, dienstmeid, * 18-08-1821 Zoutkamp, † 28-05-1871 Zuurdijk, 49 jaar

Bruidegom 28 en bruid 24 jaar
Verklarende de comparante Bruid en hare moeder niet te kunnen tekenen als hebbende zulks niet geleerd
Getuigen geboorteaangifte Arent: Cornelis Luijes Scholma/Schollema, 30 jaar, dagloner, wonende te Zuurdijk en []
Aangevers overlijden Arend: Eise Clason, 65 jaar, kastelein, wonende Zuurdijk en Hendericus Harms, 27 jaar schoenmaker, wonende zuurdijk

Ouders Berentje: Arent Jacobs Kuipers, timmerman x Aafke Willems Zwart
Aangevers overlijden Berentje: Garmt Voet, 54 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Jan  Jeltes 52 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk 

___________________________________________________________

Kinderen Klaas Luitjes Lap, dagloner x I Bregtje Jans, † 20-09-1806 Zuurdijk, 27 jaar, nalatende 3 kinderen uit 1 huwelijk

 1. Jan Klasens/Klaassens Lap, ~ 09-10-1803 Zuurdijk, † 01-11-1860 Houwerzijl x 27-07-1828 Grietje Harms, * 16-08-1804 Houwerzijl, ~ 02-09-1804 Niekerk Vliedorp, † 15-10-1873 Houwerzijl, 68 jaar D105 D106

Bruidegom 24 bruid 23 jaar
ouders bruid: Harm Kornelis, daglooner x 22-11-1801 Niekerk Vliedorp Zwaantje Pieters | Zwaantje hertrouwde 22-04-1810 Geert Luurts, van Ulrum
?zie voor hem wesseling blz 138 en van weerden

 1. Anje Klasens Lap, * 18-12-1805 Zuurdijk, ~ 13-01-1805 Zuurdijk, † 28-07-1872 Houwerzijl x 11-06-1829 Leens Ulphert Hendriks Huizenga, * Saaxumhuizen, † 14-12-1878 Houwerzijl

 bruidegom 24 bruid 23 jaar
ouders Ulphert: Hendrik Pieters Huizenga, landbouwer x Geertruid Ulfers Wiersum

 1. Luitjen Klasens/Klaassens Lap, * 28-03-1806 Zuurdijk, ~ 11-05-1806 Zuurdijk, † 19-11-1807 Zuurdijk, 1 jaar 6 maand

___________________________________________________________

Bevolking gemeente Leens 1814: Klaas Luitjens Lap, * 12-10-1777, daglooner, woonplaats Zuurdijk
Bevolking Zuurdijk 1839:
Huis 23; 1 gezin; 6 personen
Lap, Klaas Luitjes, 62 jaar, * Wehe, daglooner
Kamphuis, Knelske Hendriks, 63 jaar, * Leens, daglooner
Kamphuis, Hendrik P, 38 jaar, * Houwerzijl,
Zoon van Pieter Ennes x Korneliske Hendriks Kamphuis
21-05-1840 Leens huwt Hendrik met Martje Mennes Zuidema, dienstmeid, * Vliedorp | bruidegom 39 en bruid 25 jaar | Hendrik was timmerman
Lap, Hilbrand Klasens, 26 jaar, * Zuurdijk, daglooner
Kampen van, Douwe Roelfs, 26 jaar, * Warfhuizen, daglooner
Dominicus Roelfs van Kampen, boerenknecht, * Warfhuizen x 31-05-1839 Leens Pieterke Jannes Warners, zoon van Grietje Jacobs van Kampen | bruidegom 25 en bruid 22 jaar
Warners, Pieterke Jannes, 22 jaar, * Houwerzijl,
Dienstmeid, * 14-02-1817 Vliedorp, † 05-01-1843 Vliedorp, 24 jaar x 31-05-1839 Leens Dominicus Roelfs van Kampen
Ouders Jannes Jans Warners x Aafke Giewes (van Til)
___________________________________________________________

Terug naar Vak C
Terug naar huidige indeling