Menu +

Anna Rengers

In bewerking

Kinderen Anna Rengers:

1. Frederik Rengers, steenhouwer, * 21-06-1833 Groningen, † 12-12-1879, 46 jaar x 17-1-1859  Groningen  Hendrica Maria ( Johannes) Godée, dienstmeid, * 07-05-1834 Utrecht, Jufferstraat Wijk GW 492, † 10-04-1903 Groningen, 68 jaar

Aangever geboorte Frederik: Trientje Sonius vrouw van Roelf Mekkes, 55 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, alhier woonachtig, de welke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Roelf Mekkes, 50 jaar, koopman, de tweede Arend Lammert Atsema, 30 jaar, broodbakker, beide alhier woonachtig, heeft verklaard dat Anna Rengers, 19 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Groningen, ongehuwd, op den eenentwintigsten dezer des avonds te tien uren verlost is alhier aan het Zuiderdiep Lett S No 60 van een zoon, dewelke genaamd zal worden Frederik. [] 

2. August Rengers, korporaal, * 04-09-1834 Groningen, † 25-04-1854 Assen, 19 jaar

Aangever geboorte August: Trientje Sonius vrouw van Roelf Mekkes, 56 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, alhier woonachtig, de welke geassisteerd door tweee getuigen, de eerste Roelf Mekkes, 51 jaar, besteller, de tweede Freerk Lohman, 39 jaar, sjouwer, beide alhier woonachtig, heeft verklaard dat Anna Rengers, 20 jaar, zonder beroep, geboren te Leeuwarden, wonende te Groningen, ongehuwd, op den vierden dezer des avonds te tien uren verlost is alhier aan het Zuiderdiep Lett S No 60 van eenen zoon, dewelke genaamd zal worden August

Afschrift Overschrijving: Op heden den vijfentwintigsten April achttienhonderd vier en vijftig, verscheen voor mij Hendrik Jan Oosting, Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Assen, Freerk Marius Engers, oud drie en vijftig jaren, Stadsbode van beroep, woonachtig te Assen, en Jacob Veltens, oud zeven en dertig jaren, politie bediende van beroep, woonachtig te Assen, de eerste bekende, en de tweede gebuur van den na te noemen overledene, dewelke verklaarden August Rengers, ongehuwd, Korporaal bij het 7e Regiment Infanterie in garnizoen te Assen, woonachtig te Groningen, Gemeente Groningen, van beroep Korporaal, zoon van een onbekenden vader en van Anna Rengers, van welke hij geboren is in de gemeente Groningen, den vierden September achttien honderd vier en dertig, den vijfentwintigsten dezer maand April des morgens te tien uur, in de Kazerne aan de Groningerstraatweg, No 284 van Wijk A, in de gemeente Assen in den ouderdom van negentien jaren, zeven maanden, en een en twintig dagen is overleden. 

Op 30-12-1854 ingeschreven in de Burgerlijke Stand te Groningen 

3. Jan Rengers, * 11-01-1836 Groningen, † 12-01-1836 Groningen, 1 dag, drie uur, Leliestraat Lett. L No 101

Aangever geboorte Jan: Trientje Sonius vrouw van Roelf Mekkes, 58 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, alhier woonachtig, de welke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Roelf Mekkes, 52 jaar, besteller, de tweede Jan Dijk, 67 jaar, zonder beroep, beide alhier woonachtig, heeft verklaard dat Johanna Rengers, 23 jaar, zonder beroep, geboren te Leeuwarden, wonende te Groningen, ongehuwd, op den elfden dezer des morgens te negen uren verlost is alhier in het Visscherstraat Lett J No 53 van eenen zoon, dewelke genaamd zal worden Jan.
Aangevers overlijden: Roelf Mekkes, 52 jaar, besteller en Jan Dijk, 67 jaar, zonder beroep, beide alhier woonachtig 

4. Elisabeth Rengers, * 07-10-1837 Groningen, † 08-05-1840 Groningen, 2 jaar, buiten de Steentilpoort, Letter X nummer twee

Aangever geboorte Elisabeth: Trientje Sonius vrouw van Roelf Mekkes, 59 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, alhier woonachtig, de welke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Roelf Mekkes, 55 jaar, de tweede Jacob Bodeveld, 39 jaar, beide bestellers alhier woonachtig, heeft verklaard dat Anna Rengers, 24 jaar, zonder beroep, geboren te Leeuwarden, wonende te Groningen, ongehuwd, op den zevenden dezer des avonds te zes uren verlost is alhier in het Visscherstraat Lett J No 55 van eenen dochter, dewelke genaamd zal worden Elisabeth.
Aangevers overlijden: Roelf Mekkes, 57 jaar, zonder beroep en Renko Berend Beekman, 36 jaar, tapper, beide alhier wonende

5. Maria Rengers, * 25-04-1840 Groningen, † 24-08-1840 Groningen, 4 maanden, Schuitendiep Letter P nummer 284

Aangever geboorte Maria: Trijntje Sonius, vrouw van Roelf Mekkes, 62 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, alhier woonachtig, dewelke heeft verklaard dat op den vijfentwintigste dezer maand des morgens te vier uur, in de behuizing (Visscherstraat) getekend Letter J. nummer vijfenvijftig binnen deze Gemeente, een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, aan het welk de voornaam van Maria, zal gegeven worden, van welk kind moeder is Anna Rengers, 26 jaar, ongehuwd,
Getuigen geboorteaangifte: Roelf Mekkes, 57 jaar en Jacob Jans Bodeveld, 42 jaar, beide zonder beroep en wonende Groningen
Aangevers overlijden: Roelf Mekkes, 57 jaar, zonder beroep en Hendrik Knuitman, 39 jaar, schoenmaker, beide alhier wonende

6. – Rengers, * † 14-11-1841 Groningen, levenloos, mannelijk geslacht

Aangever: Trientje Sonius, vrouw van Roelf Mekkes, 64 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, alhier woonachtig, dewelke heeft verklaard dat op den veertienden dezer maand des morgens te acht uur, in de behuizing geteekend Letter J. nummer 109  binnen deze Gemeente, een levenloos kind is geboren van het mannelijk geslacht, van welk kind moeder is Anna Rengers, 27 jaar, zonder beroep, geboren te Leeuwarden, wonende alhier, ongehuwd
Getuigen aangifte: Abel Bousema, 35 jaar, timmerman en Roelf Mekkes, 58 jaar, zonder beroep, beide alhier wonende

7. Jakob Rengers, * 14-11-1841 Groningen, † 11-02-1842 Groningen, bijna 3 maanden, op de Nieuwstad Letter G nummer 75

Aangever geboorte Maria: Trientje Sonius, vrouw van Roelf Mekkes, 64 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, alhier woonachtig, dewelke heeft verklaard dat op den veertienden dezer maand des morgens te negen uur, in de behuizing geteekend Letter J. nummer 109 binnen deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam van Jakob, zal gegeven worden, van welk kind moeder is Anna Rengers, 27 jaar, zonder beroep, geboren te Leeuwarden, wonende alhier, ongehuwd
Getuigen geboorteaangifte: Abel Bousema, 35 jaar, timmerman en Roelf Mekkes, 58 jaar, zonder beroep, beide alhier wonende
Aangevers overlijden: Roelf Mekkes, 59 jaar en Jan Sonius Mekkes, 24 jaar, beide zonder beroep alhier wonende

8. Jakob Rengers, steenhouwersknecht, steenhouwer, * 27-03-1843 Groningen x 16-01-1868 Groningen Manna Evenhuis, * 26-12-1848 Groningen

Aangever geboorte Maria: Trientje Sonius, vrouw van Roelf Mekkes, 63 jaar, geautoriseerde vroedvrouw, wonende alhier, dewelke heeft verklaard dat op den zevenentwintigsten dezer maand des morgens te negen uur, in de behuizing geteekend Letter J. nummer honderdennegen binnen deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, aan het welk de voornaam van Jakob, zal gegeven worden, van welk kind moeder is Anna Rengers, 28 jaar, ongehuwd, geboren te Leeuwarden, wonende alhier
Getuigen geboorteaangifte: Roelf Mekkes, 60 jaar, zonder beroep en Hindrik Geerts Bakker, 69 jaar,  commissionair, beide alhier wonende
Bruidegom 24 bruid 19 jaar
Moeder bruid: Sietske Evenhuis
Moeder bruidegom, beroep: suikerballenbakkersche
Jakob diende als milicien bij het achtste Regiment Infanterie met onbepaald verlof

9. Jan Hindrik Rengers, * 15-02-1847 Groningen, † 29-09-1847 Uithuizen, 7 maanden, des morgens 5 uur, wonende Groningen en verblijfhoudende Uithuizen, onechte zoon van
Johanna Rengers

Aangever geboorte: Reinoldus Jacobus Tellegen, 35 jaar, doctor in de genees- heel en verloskunde, wonende alhier, dewelke heeft verklaard dat op den vijftienden dezer maand des namiddags te vier uur, in de behuizing geteekend Letter J. nommer honderdennegen binnen deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, aan het welk de voornamen van Jan Hindrik, zullen gegeven worden, van welk kind moeder is Anna Rengers, 32 jaar, zonder beroep, geboren te Leeuwarden, wonende alhier, ongehuwd 
Getuigen geboorteaangifte: Bouke Frederiks van Zanten, 35 jaar, schoenmaker en Jan Jacobs Smith, 29 jaar, timmerman, beide alhier wonende (Jan Jacobs Smit was gehuwd met Johanna Eilardus de Ruiter
Aangevers overlijden: Evert Jans Luidens, 44 jaar, daglooner, wonende Uithuizen, nabuur en Derk Berends Visser, 35 jaar, dagloner, wonende Uithuizen, mede nabuur van de overledene 

10. Jan Hindrik Rengers, schilder, * 15-08-1848 Groningen, † 28-01-1892 Groningen, 43 jaar x I 07-09-1871 Groningen Marchien (Mattheus’) Mulder, * 27-09-1842 Niehove, † 22-03-1873 Groningen, 30 jaar x II 21-02-1874 Groningen Judith (Berends) Raven, * 20-12-1836 Groningen

Aangever geboorte: Reinoldus Jacobus Tellegen, 36 jaar, doctor in de genees- en vroedkunde, wonende alhier, dewelke heeft verklaard dat op den vijftienden dezer maand des namiddags te vier  uur, in de behuizing geteekend Letter J. nommer honderdennegen binnen deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, aan het welk de voornamen van Jan Hindrik, zullen gegeven worden, van welk kind moeder is Anna Rengers, 33 jaar, zonder beroep, geboren te Leeuwarden, wonende alhier, ongehuwd
Getuigen geboorteaangifte: Adolf Kruiger, 40 jaar, winkelier, wonende alhier en Lammert de Groot, kleermaker, wonende Hoogezand  (x Johanna Eilardus de Ruiter

Bruidegom I 23 bruid I 28 jaar
Ouders bruid I: Mattheus Pieters Mulder, landbouwer, † 06-02-1860 Noordhorn x Hiltje Willems van Oosting
Getuigen huwelijk I: Frederik Rengers, 38 jaar, Jacob Rengers, 28 jaar, beide steenhouwers, wonende Groningen, broeders van den echtgenoot; Folkert Atsema, 57 jaar, stedevader der echtgenoote; Pieter Mulder, 31 jaar, broeder der echtgenoote, beide landbouwer, wonende te Noordhorn, gemeente Zuidhorn
Bruidegom: natuurlijke niet erkende zoon van Anna Rengers, zonder beroep, wonende Groningen
Bruidegom II 25 bruid II 37 jaar
Ouders bruid II: Berend Raven, klerk x Eva Hendrika Koppen
Getuigen huwelijk II: Frederik Rengers, 40 jaar, steenhouwer, broeder van de echtgenoot; Jacob Raven, 29 jaar, behanger, broeder der echtgenoot; Henri Ernst Moltzer, 38 jaar, hoogleraar; Reint Eekhoff, 34 jaar, winkelier, beide laatstgenoemde geen bloed of aanverwanten van de echtgenote, allen wonende te Groningen

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

Terug naar Steenhouwer Frederik Rengers