Menu +

Boerderij “Heuvelheem” Verkoopakten percelen bouwgrond

___________________________________________________________

Tussen 1793 – 1810 zal Kornellis Freerks (Smidt) een een perceel bouwgrond (Hoofdweg 48 | No 23) verkocht hebben aan Klaas Luitjens Lap
In 1808 wordt de woning beschreven als volgt: Een Huis staande en geleegen te Zuurdijk met [] beklemminge van het Heem doende an de E. Kornellis Freerks, tot vast Huur twee Car. guldens en tien stuiver
___________________________________________________________

Op 28-05-1818 verkocht Jan Jans de Jonge:

aan Jan Pieters Vork (akte 488):

een onbehuisde heemstede, om op te mogen timmeren, zullende aan den verkoper tot eene vaste jaarlijksche huur doen zes gulden
(dit werd Hoofdweg 42)
Zwetten:
ten noorden
 de heereweg (Hoofdweg),
ten oosten  Claas Pieters Wieringa (Hoofdweg 40),
ten zuiden en westen (Hoofdweg 44) aan den verkoper (“Heuvelheem”, Moeshorn 4)

aan Klaas Pieters Wieringa (akte 486)

een onbehuisd heemstede om op te mogen timmeren, zullende aan de verkoper tot eene vaste huur doen ’s jaars zes guldens
(dit werd Hoofdweg 40)
Zwetten:
ten noorden de heereweg (Hoofdweg),
ten oosten Jacob Bos (Hoofdweg 38, boerderij “Bosheuvel“)
ten zuiden de verkoper (Moeshorn 4 “Heuvelheem”) en
ten westen J: P: Vork (Hoofweg 42). 

aan Louwe Meinderts Bentema te Zuurdijk (Hoofdweg 86, “Doornbosheerd”) (akte 487)

een onbehuisd heemstede, om op te mogen timmeren, zullende aan den verkoper tot eene vaste jaarlijksche huur doen zes gulden
(dit werd Hoofdweg 44)
Zwetten:
ten noorden de heereweg (Hoofdweg),
ten oosten aan Jan Pieters Vork (Hoofdweg 42?),
ten zuiden aan Jan Jans de Jong (“Heuvelheem”, Moeshorn 4),
en westen aan Jacob Roelfs Hazekamp (No 24, Bakkerij, Hoofdweg 46). 

aan Jan Pieters Vork te Zuurdijk (akte ?) (No 35, dubbele woning, Moeshorn 10)
De acte is nog niet getraceerd. De verkoop kan ook in een ander kalenderjaar plaats gevonden zijn.  

___________________________________________________________

Naar Boerderij “Heuvelheem” Moeshorn 4