Stiltemomenten

De opzet is altijd hetzelfde: de paaskaars wordt aangestoken.
Er is orgelspel over de psalm door Klaas Pieterman, Tinus Gerrits leest de psalm in het Nederlands, Ditta Kombrink doet het in het Gronings. 


Er is een korte toelichting op deze psalm. Dan is het een tijdje stil om ons te bezinnen onder andere op ons leven.
De bijeenkomst wordt afgesloten met orgelspel.
Aanvang 16.00 uur, na afloop is er koffie.

Overzicht van de psalmen:
28 mei Psalm 60;
25 juni Psalm 61;
30 juli Psalm 62;
27 augustus Psalm 63;
24 september Psalm 64.