Menu +

Kerkhof Graf 25 Gedenksteen Aafke Willems Beukma-Smith

In bewerking

___________________________________________________________
Gewijd
aan de nagedachtenis van
AAFKE W. SMITH
door Haren nagebleven echtgenoot
KLAAS JZ. BEUKMA
ZIJ werd geb. den 24 Nov. 1793, op

Deikum te Wierhuizen : overl. den
2 Junij 1823, op Castor te Zuurdijk, 

HIJ verhuisde met hunne drie zonen

en dochter den 27 April 1835 van 

Castor naar Indiana eene der ver-
eenigde staten van N. Amerika; en 

deed hier dezen steen plaatsen gedu=

rende zijn vrienden bezoek in 1846/7

Aafke Willems Smith, * 24-11-1793 Wierhuizen, Deikum, † 02-06-1823 Zuurdijk, huis No 7, Castor x 30-04-1816 Klaas Jans Beukma, landbouwer Eenrum(?) en “Castor” te Zuurdijk, Lafayette (Indiana), * 17-01-1789 Vierhuizen, Menneweer, ~ 25-01-1789 Vierhuizen, † 13-12-1860 Lancaster (NY, USA)

Ouders Klaas Jans Beukma 
Ouders Aafke Willems Smith
Bruidegom 27 bruid 22 jaar

Getuigen huwelijk: Luirt Jakobs Oosterhuizen, 58 jaar, landbouwer; Marten Reenders, 47 jaar, landbouwer; Kornelis Jakobs Wiersum, 42 jaar, kastelein; Fokke Kruizinga, 24 jaar, bakker, alle te Eenrum woonachtig, en in geen graad van Bloedverwantschap aan benen der Echtgenooten bestaande
Ouders Aafke: Willem Kornelis Smith, landbouwer x Trienje Rembts (Meijer)
Ouders Klaas Jans: Jan Mennes (Beukema), landbouwer x Geertruida Lues (Dijkhuis)
Aangevers overlijden Aafke: Jacob Lammerts Berents Helder, 27 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Olfert Hendriks Huizenga, 21 jaar, boereknegt, wonende Zuurdijk


handtekeningen huwelijksakte Beukma-Smith


Klaas Jans noemde zich Beukma, in plaats van Beukema
Zijn broer Menno noemde zich Beuckma, in plaats van Beukema 

___________________________________________________________

Klaas Jans Beukma kocht Castor van zijn tante Anna Luies Dijkhuis, weduwe van Marten Aedges Teenstra voor f 38.000,00
24-11-1820 Akte aankoop “Castor”
De boerderij Castor werd op 18-07-1834 geveild, aangezien Klaas Jans als een van de eerste Groningers emigreerde naar de Verenigde Staten van Amerika.

De hoogste bieder op de veiling werd Freerk Jans Hekma voor f 16.275,00.
Klaas Jans Beukma vond dit bedrag te laat en de koop werd niet gegund.
Bij een latere veiling werd Freerk Jans Hekma wederom de hoogste bieder, waarna de koop werd gegund?
1835 Akten verkoop “Castor”

___________________________________________________________

Klaas Jans Beukma was niet alleen boer, maar zeer actief in maar ook voor de gemeenschap.
Volgens Meester J.S. van Weerden beschreef Klaas Jans Beukma 1828 namens de schoolmeester in het “Schoolmeesterrapport” het dorp Zuurdijk. Schoolmeester D. Hoeksema was door omstandigheden verhinderd.

In 1830 was er ook in “De Marne” sprake van onrust. Om de 10-daagse Veldtocht te financieren werd een “verplichte” lening uitgeschreven. Dit gaf onrust, temeer daar ook de graanprijzen slecht waren enzenz.
Het gevoel van onbehagen en onmacht was in de gemeente Leens groot.
Het dorp kreeg zelfs de bijnaam “Klein Brussel“. Tot de fanatieke opstandigen behoorden ondermeer: Louwe Meinderts Bentema en Klaas Jans Beukma, landbouwers te Zuurdijk.
Hij was in die tijd voorzitter van de “Maatschappij ter bevordering van het Algemeen Welzijn”, afdeling Leens en secretaris van de afdeling Winsum.

Klaas Jans Beukema deed met Jan Hendrik Aikes (organist, glazenmaker, verwer en (decoratie)(portret)schilder te Eenrum) en Gerrit Johan Frederik Cramer Baumgarten (predikant te Eenrum) onderzoek naar terpen en dijken.
Ondermeer werd onderzoek naar de plaats van de mogelijke borg “Rondenborg” te Zuurdijk.

___________________________________________________________

Op 27-04-1835 emigreerde Klaas Jans Beukma met zijn 4 kinderen naar de Verenigde Staten van Amerika en arriveert in New York op 23-07-1835
Klaas Jans Beukma, emigrant van het eerste uur 

___________________________________________________________

Kinderen Klaas Jans Beukma en Aafke Willems Smith 

___________________________________________________________

Ouders Aafke Smith
:
Willem Kornelis Smith, landbouwer Wierhuizen, * 07-11-1760 Pieterburen, ~ 09-11-1760 Pieterburen en Wierhuizen, † 17-02-1821 Wierhuizen, 60 jaar, huis No 2
x I Trienje Rembts Meijer, * ?, † 17-01-1813 Wierhuizen, 55 jaar, huis No 2
x II 15-09-1814 EenrumTrienje Jans, koopmansche, ~ 30-08-1761

Aangevers overlijden Trienje Rembts: Tjaart Reinders, 47 jaar, schipper, wonende Wierhuizen en Kornelis Jakobs Wiersema, 30 jaar, landbouwer, wonende Wierhuizen
Graf kerkhof Wierhuizen B 7-1; zie sybolts blz 249
Trienje was eerder gehuwd met Jacob Eisses (van Kampen)
Ouders Trienje Jans: Jan Klaassen x Elje Roelf
Bruidegom II 53 jaar Bruid II 53 jaar
Getuigen huwelijk II: Eisse Jakobs van Kampen, 40 jaar landbouwer, wonende Warfhuizen

___________________________________________________________

Kinderen Smith-Meijer:

 1. ? Cornelis, ~ 05-05-1785  Wierhuizen
 1. Rembt Willems, ~ 20-08-1786 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1786: Rembt soon van Willem Cornelis, en Trijntje Rembts, E.L. te Wierhuisen, gedoopt den 20 dito obiit

 1. Neeltje Willems Smit, ~ 08-06-1788 Pieterburen, † 29-06-1866 Kloosterburen, 78 jaar x Ipe Klasens Borgman, landbouwer “Oud-Bocum” te Kloosterburen en later op “De Grote Greede”, Aagtsweg 1 te Eenrum, * Kloosterburen, † 05-01-1830 Kloosterburen, 43 jaar

Ouders Neeltje: Willem Kornelis Smit x Trientje Remts 
Hun zoon, Cornelis Ipes Borgman heeft in 1850 een reis naar de Verenigde Staten gemaakt om zijn broers Remmert en Evert Borgman, alsmede zijn oom Klaas Jans Beukma
Tijdens deze reis “ontdekte” hij de Eagle Plough en liet enige exemplaren naar Kloosterburen verschepen. Het reisverslag werd in 1854 gepubliceerd
Later heeft C. J. Borgman nog meer ploegen geïmporteerd.
Deze ploeg, hier ten lande genoemd “de Arendploeg” viel in de smaak bij de Groninger boeren en werd massaal door de Groninger smeden nagemaakt.
C.J. Borgman heeft met zijn “Arendploeg” veel publiciteit gehad, maar kreeg in eerste niet de eer die hem toekwam. 
Jan Zijlma noteert in zijn boek “De Marne”: 
1851: De eerste Amerikaanse arendploeg door C. Borgman, destijds wonende op Bochum onderKloosterburen, alhier ingevoerd.
Zie: C.J. Borgman en de “Arendploeg”Arendploeg – Eagle Plow ca 1850

 1. Rembt Willems , ~ 17-01-1790 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1790: Rembt soon van Willem Cornelis, en Trijntje Rembts, E.L. te Wierhuisen, gedoopt den 17 Januarij

 1. Aafke Willems Smith, * 24-11-1793 Wierhuizen, Deikum, † 02-06-1823 Zuurdijk, huis No 7, Castor x 30-04-1816 Klaas Jans Beukma, landbouwer Eenrum, Castor, * 17-01-1789 Vierhuizen, Menneweer, ~ 25-01-1789 Vierhuizen, † 13-12-1860 Lancaster (NY, USA)
 1. Remke Willems, ~ 20-04-1800 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1800: Den 20 April Remke V. Willem Cornelis M. Trijnje Remts,

x II 15-09-1814 Pieterburen Trienje Jans, koopmansche

zie sybolts blz 224
graf no B 13-2 Wierhuizen
Bruidegom 53 bruid 53 jaar, bruid weduwe van Jakob Eisses
Getuigen huwelijk: Eisse Jakobs van Kampen, 40 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen; Klaas Harkes Bos, 44 jaar, landbouwer, wonende Wierhuizen; Jan Folkerts van der Borg, 50 jaar, landbouwer, wonende Wierhuizen; Abel Aljes Bothuis, 48 jaar, schoenmaker, wonende Winsum
Ouders bruidgom: Kornelis Willems x Aafke Reinders
Ouders bruid: Jan Klaassen x Elje Roelfs

 

___________________________________________________________

Grootouders Aafke Willems Smith:

Cornelis Willems, smid te Pieterburen x 30-12-1759 Pieterburen en Wierhuizen Aafke Reinders, begrv 31-03-1772 Pieterburen

Sybolts blz 250 III.6.4.
DTB Pieterburen en Wierhuizen 1759: Decb 9 16 23 Kornelis Willems J.M. te Petersburen en Aafke Reinders J.D. van Bedum hier in den echt verbonden op zondach den 30 Decb 1759
DTB Pieterburen en Wierhuizen 1772: den 31 dito is begraven de Huisvr van Cornelis Willems Aafke Reinders genaamt, nalatende man en twee zoons
Aafke Reinders (grafnr 03 en 04 kerkhof Pieterburen)
Aafke Reinders is de zuster van Geert Reinders. Geert ligt begraven bij de NH kerk Winsum.

 

___________________________________________________________

Kinderen Willems-Reinders:

 1. Willem Kornelis, * 07-11-1760, ~ 09-11-1760 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1760: Willem Zoon van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 7 gedoopt den 9 Novb.

 1. Reinder Kornelis, * 16-12-1761, ~20-12-1761 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1761: Reinder Zoon van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 16 gedoopt den 20 December

 1. Jan Kornelis, * 19-09-1764, ~ 22-09-1764 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1764: Jan Zoon van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 19 gedoopt den 22 September 

 1. Hike Kornelis, * 15-12-1766, ~21-12-1766 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1766: Hike  Dochter van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 15 gedoopt den 21 December

 1. Jan Kornelis, * 06-09-1768, ~ 11-09-1768 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1768: Willem Zoon van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 6 gedoopt den 11 Septb.

___________________________________________________________

Overgrootouders Aafke:

Reinder Geerts, * Wetsinge, korenmolenaar x 1736 Hyke Roelfs, * Bedum

Kinderen Geerts-Roelfs:

 1. Geert Reinders, secretaris zijlvest, * 19-04-1737 Bedum, ~ 21-04-1737 Bedum, † 04-02-1815 Bellingeweer, 78 jaar

grondlegger immunologie | De Enter | zie proefschrift dr L.H. Bruins

x I 25-12-1757 Zuidhorn Angenietje Klaassen/Claassen, * 1732 Hoogemeeden, Zuidhorn, † 21-04-1785 Klein Garnwerd

huwelijkscontract 08-12-1757 getuigen:
Bruidegomszijde: Reinder Geerts, vader; Jan Jacobs Tempel, grootvader; Jan Willems, voogd, Cornellis Geerts, voogd;
Bruidszijde: Claas Eltes, vader; Stijntje duurts, moeder; Eite Clasen, broer; Duirt Clasen, broer; Jacob Duirts, oom

x II 26-02-1786 Bellingeweer Geertje(n) Pieters, * 1742 Tijum, † 1802 weduwe Albert Isebrants/Isebrants; 10-04-1773 DTB Baflo

 1. Aafke Reinders, ~ 18-10-1739 Bedum, begraven 31-03-1772 Pieterburen x 30-12-1759 Pieterburen Kornellis Willems (Smit), smid te Pieterburen, * 1718? Pieterburen, begraven 02-07-1806 of 1787? Vierhuizen
___________________________________________________________

Terug naar Graven Kerkhof