Menu +

Kerkhof Rij 6 Graf 25 Gedenksteen Aafke Willems Smith

In bewerking

Gewijd
aan de nagedachtenis van
AAFKE W. SMITH
door Haren nagebleven echtgenoot
KLAAS JZ. BEUKMA
ZIJ werd geb. den 24 Nov. 1793, op

Deikum te Wierhuizen : overl. den
2 Junij 1823, op Castor te Zuurdijk, 

HIJ verhuisde met hunne drie zonen

en dochter den 27 April 1835 van 

Castor naar Indiana eene der ver-
eenigde staten van N. Amerika; en 

deed hier dezen steen plaatsen gedu=

rende zijn vrienden bezoek in 1846/7

Aafke Willems Smith, * 24-11-1793 Wierhuizen, Deikum, † 02-06-1823 Zuurdijk, huis No 7, Castor x 30-04-1816 Klaas Jans Beukema, landbouwer Eenrum, Castor, * 17-01-1789 Vierhuizen, Menneweer, ~ 25-01-1789 Vierhuizen, † 13-12-1860 Lancester (NY, USA)

Bruidegom 27 bruid 22 jaar
Getuigen huwelijk: Luirt Jakobs Oosterhuizen, 58 jaar, landbouwer; Marten Reenders, 47 jaar, landbouwer; Kornelis Jakobs Wiersum, 42 jaar, kastelein; Fokke Kruizinga, 24 jaar, bakker, alle te Eenrum woonachtig, en in geen graad van Bloedverwantschap aan benen der Echtgenooten bestaande
Ouders Aafke: Willem Kornelis Smith, landbouwer x Trienje Rembts (Meijer)
Ouders Klaas Jans: Jan Mennes, landbouwer x Geertruida Dijkhuis
Aangevers overlijden Aafke: Jacob Lammerts Berents Helder, 27 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Olfert Hendriks Huizenga, 21 jaar, boereknegt, wonende Zuurdijk

Klaas Jans Beukema hertrouwt op 04-10-1852 New York Johanna Maria van der Berg, * 19-04-1815 Gorinchem

 handtekeningen huwelijksakte Beukema-Smith

___________________________________________________________

Klaas Jans Beukema kocht Castor van zijn tante Anna Luies Dijkhuis, weduwe van Marten Aedges Teenstra voor f 38.000
Hij vertrekt in het voorjaar van 1835 met zijn 4 kinderen naar de Verenigde Staten en arriveert in New York op 23-07-1835
De boerderij Castor werd verkocht aan Freerk Jans Hekma

___________________________________________________________

Kinderen Klaas Jans Beukema en Aafke Willems Smith:

 1. Jan (Klaas’) Beukema, * 27-02-1817 Eenrum, † vermoedelijk 1851 San Francisco

In de akte: Beukma

 1. Willem (Klaas’) Beukema, * 07-04-1819 Eenrum, † 04-04-1893 Baflo, 73 jaar x I 04-10-1852 Plainfield, New York Hillechien Tonkens Beuckma, * 03-01-1825 Baflo, † 23-11-1863 Osnabrück  x II 12-10-1871 Baflo Johanna Geertruida (Menno’s) Beukema, * 15-01-1823 Baflo

Bruidegom II 52 bruid II 48 jaar, neef en nicht, de vaders waren broer
Ouders bruid II: Menno Jans Beukema x Luikje Mechiels van Kampen 

 1. Kornelis  (Klaas’) Beukema, * 15-06-1821 Zuurdijk, † vermoedelijk 04-04-1850 Yubarivier, Californië

Getuigen geboorteaangifte: Jan Pieters Vork, 48 jaar, landbouwer (Pollux), wonende Zuurdijk en Jacob Lammerts Berents Helder, 23 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk

 1.  Geertruida  (Klaas’) Beukema, * 19-04-1823 Zuurdijk, † 07-08-1876 Odell, Illinois x 24-11-1846 Tjakko J. Aapmens, * 01-05-1816 Landschapspolder, † 19-09-1882 Texas

Getuigen geboorteaangifte: Jacob Lammerts Berents Helder, 25 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Luitje Elles Marrenga, 31 jaar, koopman, wonende Wehe

Ouders Aafke Smith:

Willem Kornelis Smith, landbouwer Wierhuizen, * 07-11-1760 Pieterburen, ~ 09-11-1760 Pieterburen en Wierhuizen, † 17-02-1821 Wierhuizen, 60 jaar, huis No 2

x I Trienje Rembts Meijer, * ?, † 17-01-1813 Wierhuizen, 55 jaar, huis No 2

aangevers overlijden Trienje: Tjaart Reinders, 47 jaar, schipper, wonende Wierhuizen en Kornelis Jakobs Wiersema, 30 jaar, landbouwer, wonende Wierhuizen
Graf kerkhof Wierhuizen B 7-1

zie sybolts blz 249

Kinderen Smith-Meijer:

 1. ? Cornelis, 5 mei 1785 – doop te Wierhuizen
 1. Rembt Willems, ~ 20-08-1786 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1786: Rembt soon van Willem Cornelis, en Trijntje Rembts, E.L. te Wierhuisen, gedoopt den 20 dito
obiit 

 1. Neeltje Willems Smit, 8 juni 1788 – oud 78, gehuwd met Ipe Klasens Borgman
 1. Rembt Willems , ~ 17-01-1790 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1790: Rembt soon van Willem Cornelis, en Trijntje Rembts, E.L. te Wierhuisen, gedoopt den 17 Januarij

 1. Aafke Willems Smith, 1794 – 2 juni 1825 oud 31 jaar, huwt 30 april 1816 met Klaas Jans Beukema.
 1. Remke Willems, ~ 20-04-1800 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1800: Den 20 April Remke V. Willem Cornelis M. Trijnje Remts,  

x II 15-09-1814 Pieterburen Trienje Jans, koopmansche

zie sybolts blz 224
graf no B 13-2 Wierhuizen

bruidegom 53 bruid 53 jaar, bruid weduwe van Jakob Eisses
Getuigen huwelijk: Eisse Jakobs van Kampen, 40 jaar, landbouwer, wonende Warfhuizen; Klaas Harkes Bos, 44 jaar, landbouwer, wonende Wierhuizen; Jan Folkerts van der Borg, 50 jaar, landbouwer, wonende Wierhuizen; Abel Aljes Bothuis, 48 jaar, schoenmaker, wonende Winsum
ouders bruidgom: Kornelis Willems x Aafke Reinders
ouders bruid: Jan Klaassen x Elje Roelfs

Grootouders Aafke Smith:

Cornelis Willems, smid te Pieterburen x 30-12-1759 Pieterburen en Wierhuizen Aafke Reinders, begrv 31-03-1772 Pieterburen

Sybolts blz 250 III.6.4.
DTB Pieterburen en Wierhuizen 1759: Decb 9 16 23 Kornelis Willems J.M. te Petersburen en Aafke Reinders J.D. van Bedum hier in den echt verbonden op zondach den 30 Decb 1759
DTB Pieterburen en Wierhuizen 1772: den 31 dito is begraven de Huisvr van Cornelis Willems Aafke Reinders genaamt, nalatende man en twe zoons
 Aafke Reinders (grafnr 03 en 04 kerkhof Pieterburen)
Aafke Reinders is de zuster van Geert Reinders. Geert ligt begraven bij de NH kerk Winsum.

 Kinderen Willems-Reinders:

 1. Willem Kornelis, * 07-11-1760, ~ 09-11-1760 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1760: Willem Zoon van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 7 gedoopt den 9 Novb.

 1. Reinder Kornelis, * 16-12-1761, ~20-12-1761 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1761: Reinder Zoon van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 16 gedoopt den 20 December 

 1.  Jan Kornelis, * 19-09-1764, ~ 22-09-1764 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1764: Jan Zoon van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 19 gedoopt den 22 September 

 1. Hike Kornelis, * 15-12-1766, ~21-12-1766 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1766: Hike  Dochter van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 15 gedoopt den 21 December

 1. Jan Kornelis, * 06-09-1768, ~ 11-09-1768 Pieterburen en Wierhuizen

DTB Pieterburen en Wierhuizen 1768: Willem Zoon van Kornellis Willems en Aafke Reinders echtell te Petersburen geboren den 6 gedoopt den 11 Septb.

Overgrootouders Aafke:

Reinder Geerts, * Wetsinge, korenmolenaar x 1736 Hyke Roelfs, * Bedum

Kinderen Geerts-Roelfs:

 1. Geert Reinders, secretaris zijlvest, * 19-04-1737 Bedum, ~ 21-04-1737 Bedum, † 04-02-1815 Bellingeweer, 78 jaar

grondlegger immunologie | De Enter | zie proefschrift dr L.H. Bruins

x I 25-12-1757 Zuidhorn Angenietje Klaassen/Claassen, * 1732 Hoogemeeden, Zuidhorn, † 21-04-1785 Klein Garnwerd

huwelijkscontract 08-12-1757 getuigen:
Bruidegomszijde: Reinder Geerts, vader; Jan Jacobs Tempel, grootvader; Jan Willems, voogd, Cornellis Geerts, voogd;
Bruidszijde: Claas Eltes, vader; Stijntje duurts, moeder; Eite Clasen, broer; Duirt Clasen, broer; Jacob Duirts, oom

x II 26-02-1786 Bellingeweer Geertje(n) Pieters, * 1742 Tijum, † 1802

weduwe Albert Isebrants/Isebrants; 10-04-1773 DTB Baflo

 1. Aafke Rein
  ___________________________________________________________
  ders, ~ 18-10-1739 Bedum, begraven 31-03-1772 Pieterburen x 30-12-1759 Pieterburen Kornellis Willems (Smit), smid te Pieterburen, * 1718? Pieterburen, begraven 02-07-1806 of 1787? Wierhuizen
___________________________________________________________

Terug naar Graven Kerkhof