Menu +

Graf 26 27 Freerk Jans Hekma Anje Gerrits Allershof

___________________________________________________________

Graf 28 Jan Ennes Hekma, neef
Graf 30 Aaltje Jans Hekma, achternichtje

___________________________________________________________

In bewerking

Freerk Jans Hekma x Anje Allershof
Ouders vaderszijde: Jan Klaassens Hekma x Menstje Ennes Huizing
Grootouders vaderszijde: Klaas Jans Hekma x Tijntje Jacobs x Eiske Jurriens
Overgrootouders vaderszijde: Jan Claassens, landbouwer Hekkum x Aeltjen Jans

 

___________________________________________________________

 

Freerk Jans Hekma, * 24-12-1805 Mensingeweer, † 13-09-1850 Zuurdijk, 44 jaar x 01-03-1832 Wehe Anje Gerrits Allershof * 1805 Warffum, † 08-09-1851 Zuurdijk, 46 jaar

landbouwer 1832-1835 Volle Handt (Hogeland 10 Warffum), vanaf 1835 Castor (Marne boerderij 9)
Aangevers overlijden Freerk: Jan Jacobs Bos, 47 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Klaas Jans Beukema, 48 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, naburen
Aangevers overlijden Anje: Jan Jacobs Bos, 48 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en Klaas Jans Beukema, 49 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk, naburen
bruidegom 26 bruid 26
Getuigen huwelijk: Klaas Jans Hekma, 23 jaar, zonder beroep, wonende Mensingeweer, bruidegom; Jakob Jans Hekma, 21 jaar, zonder beroep, wonende Mensingeweer, broer bruidegom; Jan Gerrits Allershof, 33 jaar, landbouwer, wonende Mensingeweer, broer bruid; []

kerkhof graf 27 26 hekma allershof

Teksten Grafstenen:

Ter gedachtenis van 

FREDERlK JANS HEKMA 

Geboren den 24 December 1805 

Gehuwd aan A. G. ALDERSHOF 

den I Maart 1832 

Zuurdijk


In leven landbouwer te

Zuurdijk en ouderling bij

de Afgescheiden Gemeente 

van Leens 

Van hunne tien kinderen

gingen haar reeds zes in de eeuwigheid voor 


Hij hoopte op een zalige

opstanding door onzen 

HEERE Jezus Christus Bijzonderheden: verweerd, gescheurd; Liggende steen. 

Tekening: halverwege de opschriften een
omgekeerde fakkel; rechts een schedel
met gekruiste beenderen
Ter gedachtenis van
ANJE GERMS ALDERSHOF 

wed. van F.J. HEKMA 

Geb. te

_____ den 28 Januarij 1805

______ den 8 September __ 

______ ______ ______ op te staan

______ ______ ______ hemelhof 

Met allen die haar dierbaar waren 

Om te ______ ______ ______

Te leven tot Gods eer en lof Bijzonderheden: grote delen niet meer leesbaar; verweerd en gescheurd, liggende steen.
Tekst volgens H.J. Jansonius in Gedenkwaardigheden ((1973)

Ter gedachtenis van
Anje Gerrits Allershof,
wed. van F. J. Hekma,
Geb. te Warffum 

den 28 Januarij 1805.
Overl. te Zuurdijk
den 8 September 1851.

Tien kinderen waren de vrucht van haar huwelijk,
waarvan haar zes in de eeuwigheid zijn voorgegaan.
Hier rust zij in het stof der aarde
Zij was bij ons van groote waarde
Zij leefde als een kind van God
Zocht voor haar kroost een zalig lot,
Het was ook haar oprecht begeeren,
Met 't volk van Jezus te verkeeren.
En met hen uit en in te gaan
En met hen eens weer op te staan
Daar in dat zalig Hemelhof.
Met allen die haar dierbaar waren
Om met de duizenden van scharen
Te leven tot Gods eer en lof

Freerk Jans Hekma kocht in 1835 van de naar Amerika geëmigreerde Klaas Jans Beukema de boerderij Castor. In 1814 had Beukema Castor gekocht voor ± f 38.000 en bij de verkoop ontving hij slechts f 18.000. Beukema had onvrede over de toenmalige regeringsvorm en dacht dat het in Amerika “vrijer” was.

Freerk Jans Hekma was een volgeling van dominee Hendrik de Cock en tevens één van de voormannen van de Afscheiding van 1834. De boerderij Castor werd het centrale punt voor de aanhangers van Dominee Hendrik de Cock. Later werd Leens het centrale punt, waarbij Freerk in Leens een perceel grond afstond voor de bouw van de eerste afgescheiden Kerk aldaar.

Van 28-11-1834 tot 26-02-1835 moest ds Hendrik de Cock in  Groningen een gevangenisstraf uitzitten. Hij heef bijgehouden wie hem bezochten.

Op -1-12-1834 kwam F. Hekma van Warffum langs. Idem op 23-02-1835 Freerk van Leens.
Freerk had de boerderij Volle Handt verruild voor Castor.

 

kerkhof graf 27 28 1857 01 16 hekma erven freerk veiling castor  De erfgenamen van Freerk Jans Hekma verkochten op 29-01-1857 aan Jan Ennes Hekma, oomzegger van hun vader, de boerderij Castor.

 

Kinderen Freerk Jans Hekma x Anje Gerrits Allershof 
1. – Hekma, * † 13-09-1832 Warffum, dood geboren, huis 79

2. Jan (Freerks) Hekma, * 21-07-1833 Warffum, huis 79, † 15-06-1840 Zuurdijk, 7 jaar

Aangevers overlijden: Gerhardus Sietses van Slooten, 27 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Wibbe Wibbes Kloosterman, 25 jaar, boerenknecht, wonende Zuurdijk, nabuur

3. Gerrit (Freerks) Hekma, * 19-12-1834 Warffum, † 21-05-1864 Bedum, 29 jaar x 1856 Janna Ceus Hoff, * 1828, † 1894

bruidegom 21 bruid 28 jaar, wettiging 2 kinderen: Anje, * 23-03-1853 Zuurdijk en Freerk, * 06-06-1855 Zuurdijk
ouders bruid: Ceus Geerts Hoff, landbouwer x Grietje Klaassen Teisman

4. Enne (Freerks) Hekma * 23-05-1836 Zuurdijk, † 19-08-1903 Warffum, 67 jaar x 10-05-1856 Bedum Janna (Harkes) Nienhuis 1835 – 1919

Getuigen geboorteaangifte Enne : Jan Jannes Warners, 26 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Willem Berends Heller, 32 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
bruidegom 20 bruid 21 jaar
ouders bruid: Harke Jans Nienhuis, landbouwer x Trijntje Klasen Teisman

5. Menstje (Freerks) Hekma, 26-08-1838 Zuurdijk, tweeling, † 16-12-1839 Zuurdijk, 1 jaar 3 maand

Getuigen geboorteaangifte Menstje: Klaas Jans Beukema, 36 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: Derk Jacobs Vork, 39 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabuur en Gerhardus Sietses van Slooten, 26 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabuur

6. Trientje (Freerks) Hekma, 26-08-1838 Zuurdijk, tweeling, † 18-12-1839 Zuurdijk, 1 jaar 3 maand

Getuigen geboorteaangifte Trientje: Klaas Jans Beukema, 36 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk en []
Aangevers overlijden: Derk Jacobs Vork, 39 jaar, daglooner, wonende Zuuridjk, nabuur en Willem Berends Helder, 36 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabuur
Kerkboek 1840: Den 16 September noch voor het Swart laken van F.K. Hekkema, uit handen van E.J.K. 2,00

7. Menstje (Freerks) Hekma, 31-10-1840 Zuurdijk, † 01-09-1841 Zuurdijk, 10 maand

Getuigen geboorteaangifte: Willem Berends Helder, 37 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Klaas Jans Beukema, 38 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden: Gerhardus Sietses van Slooten, 29 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabuur en Barteld Jogchums van Dijk, 38 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk, nabuur

8. Menstje (Freerks) Hekma, * 05-06-1842 Zuurdijk, † 15-07-1901 Baflo, 59 jaar x 06-12-1860 Winsum Klaas Bruins 1838, Klein Garnwerd, † 08-02-1895 Baflo,
57 jaar

Getuigen geboorteaangifte: Hermannus Beekhuis, 43 jaar, heel en vroedmeester, wonende Leens en Gerhardus Sietses van Slooten, 29 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk,
bruidegom 22 bruid 18 jaar
Ouders bruidegom: Jakob Pieters Santeé, 31 jaar, koopman, wonende Nitap, neef bruidegom; Bruino Bruins, landbouwer x Judit Hinderina Meints
Getuigen huwelijk: Douwe Bruins, 29 jaar, zonder beroep, wonende Groningen, neef bruidegom; []

9.  Jan (Freerks) Hekma, * 05-07-1846 Zuurdijk, † 02-03-1883 Breede, 36 jaar x 18-10-1867 Warffum Trijntje Ebels Boerema 1842-1911 (6 kinderen)

Getuigen geboorteaangifte: Gerhardus Sietses van Slooten, 33 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk en Jan Pieters Lames, 29 jaar, daglooner, wonende Zuurdijk
Bruidegom 21 bruid 25 jaar
Ouders bruid: Ebel Luitjes Boerema, landbouwer x Sierdina Heines Venhuizen
Getuigen huwelijk: Enne Hekma, 31 jaar, landbouwer, wonende Warffum, broeder bruidegom; Jacob Ennes Hekma, 37 jaar, landbouwer, wonende Schouwen, neef bruidegom; Heine Sierds Boerema, 28 jaar, zonder beroep, wonende Warffum, broeder bruid en Hendrik Huizenga, 27 jaar, zonder beroep, wonende Warffum

10. ?

Volgens de grafsteen van Freerk Jans Hekma zou sprake zijn van 10 kinderen, waaronder een tweeling

 

 

 

Terug naar Graven Kerkhof