Menu +

CONTACT

Contact Kerk
Annette Broekhuizen, voorzitter plaatselijke commissie SOGK, 0595 571913
a.broekhuizen@zuurdiek.nl

sleutel Kerk
Marinus Wieringa, Hoofdweg 51, 0595 402482

Contact Stichting Begraven op Sutherdicke
Schelto de Waard, secretaris, 06 81629628
sch.waard@zuurdiek.nl

 

Contact Stichting Onderhoud Begraafplaats Zuurdijk,
eigenaar van de begraafplaats
Voor nadere gegevens voor het kopen van een graf, het plaatsen van een grafzerk of urn:
Hendrik Jan Woltersom, voorzitter, 06 22 93 19 10
h.j.woltersom@kkgkka.nl

 

Contact Molen de Zwaluw
Jan Gramsbergen, 1e molenaar, 0595 572155 of 0623851042
jangramsbergen@ziggo.nl

 

Contact Dorpsbos
Bob Jonge Poerink, projectleider, 0595 571170
bob.jongepoerink@jpma.nl

 

Contact Vereniging Dorpsbelangen Zuurdijk
dbzuurdijk@gmail.com