Menu +

A021 A022 Frouwke Voet-Benes Garmt Voet

geen grafsteen

Garmt (Kornelis’) Voet, landbouwer Heuvelheem (1856 – 1889), * Vliedorp,  19-12-1894 Kloosterburen, 78 jaar  x 18-10-1854 Ulrum Frouwke (Jans) Benes, * Hornhuizen,  04-02-1886 Zuurdijk, 55 jaar

Garmt Voet kocht de boerderij Heuvelheem van Menno Renekes Koning en verkocht deze aan Jacob Spiets
bruidegom 37 bruid 24 jaar
Ouders bruidegom: Kornelis Hendriks Voet, landbouwer Ikemaheerd Hornhuizen) en De Hoogte (Houwerzijl) x Abeltje Garmt Zuidema
Ouders bruid: Jan Jurriens Benes, schipper x Elizabeth Bartelds Wieringa
Aangevers overlijden Frouwke: Renne Rus, 34 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk en Klaas Lap, 50 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk

Diaconie:

1886
9 Febr. Bij ter aardebestelling van Frouwke Benes echtgenoote van G. Voet    3   33
9 Febr. Voor ’t zwart laken van G. Voet                                                            f              50
1894
24 Dec. ’94 Bij de teraardebest. van G. Voet                                                   f         1   60
24 Dec. ’94 Voor ’t zwart laken van Erven Voet                                               f              50

 

Kinderen Voet-Benes:
1. Abeltje (Garmts) Voet, * 28-01-1855 Houwerzijl x 12-02-1880 Leens Eije Jan (Pieters) Beukema, verwer, * Ulrum

Emigratie?
Bruidegom 23 bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Pieter Beukema, veldwachter x Geertruida Dijkstra

2. Elizabeth (Garmts) Voet, * 04-06-1856 Zuurdijk, † 14-07-1864 Zuurdijk, 8 jaar

Getuigen geboorteaangifte Abeltje: Hendericus Torringa, 38 jaar, landbouwer (Dijkstede), wonende Zuuridjk en []
aangevers overlijden: Jan Jeltes, 45 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Gerko Abbring, 38 jaar, landbouwer (Dijkstede), wonende Zuurdijk

3. Jantje (Garmts) Voet, huishoudster, * 20-10-1858 Zuurdijk, † 04-12-1891 Houwerzijl, 33 jaar x 28-05-1884 Ulrum Gerrit (Henderikus) Mengers, timmerman, * Vliedorp

Bruidegom 40 bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Henderikus Gerrits Mengers x Martje Jans Bos
Getuigen geboorteaangifte Jantje: Jan Jeltes, 39 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en []

4. Kornelis (Garmts) Voet, * 17-10-1862 Zuurdijk,  27-04-1942 Groningen, 79 jaar, bejaardenhuis x 22-05-1889 Leens Catharina (Jans) Bos, * Leens

Bruidegom 26 bruid 23 jaar
Ouders bruid: Ouders bruidegom: Jan Bos, wagenaar x Katharina Noordhof
Garmt Voet heeft volgens de huwelijksakte als beroep: kastelein te Wehe

Getuigen geboorteaangifte Kornelis: Jan Simons Jeltes, 43 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en []

5. Elizabeth (Garmts) Voet, * 23-10-1865 Zuurdijk, † 21-07-1917 Leens, 51 jaar x 22-05-1889 Leens Sijger (Jans) Bos, * Leens

Bruidegom 25 bruid 23 jaar
Ouders bruidegom: Jan Bos, wagenaar x Katharina Noordhof
Garmt Voet heeft volgens de huwelijksakte als beroep: kastelein te Wehe
Getuigen geboorteaangifte Elizabeth: Gerko Abbring, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (Dijkstede) en []

6. Germina (Garmts) Voet, * 07-03-1868 Zuurdijk,  20-07-1899 Eenrum, 31 jaar  x 29-05-1895 Kloosterburen Menno (Luitjes) Smit, slager, * Pieterburen

Bruidegom 31 bruid 27 jaar
Ouders bruidegom: Luitje Smit, kastelein x Bouwina Groenveld
Getuigen geboorteaangifte Germina: Gerko Abbring, 42 jaar, landbouwer, wonende Zuuridjk en Oewe van Duinen, 57 jaar, onderwijzer, wonende Zuurdijk

7. Sieger (Garmts) Voet, bakker te Groningen, * 08-11-1871 Zuurdijk,  06-03-1949 Groningen, 77 jaar x 28-01-1915 Groningen Antje (Simons) Kuiper, * Harkstede

Bruidegom 43 bruid 46 jaar, weduwe Anne Albertus van der Wal
Ouders bruid: Simon Jans Kuiper x Taakje Jans Groenema
Getuigen geboorteaangifte Sieger: Hendrik Dijkinga, 40 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en []

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling