Menu +

A021 A022 Frouwke Voet-Benes 1886) Garmt Voet (1894)

geen grafsteen

Garmt (Kornelis’) Voet, landbouwer Heuvelheem (1856 – 1889), * 27-10-1816 Vliedorp, huis no 67, † 19-12-1894 Kloosterburen, 78 jaar x 18-10-1854 Ulrum Frouwke (Jans) Benes, * 05-09-1830 Hornhuizen, huis no 67, † 04-02-1886 Zuurdijk, 55 jaar

Garmt Voet kocht de boerderij Heuvelheem van Menno Renekes Koning en verkocht deze aan Jacob Spiets
Getuigen geboorteaangifte Garmt: Derk Jans de Boer, 41 jaar, landbouwer, wonende Niekerk en Jacob Lammerts Dijkstra, 32 jaar, landbouwer, wonende Niekerk
Getuigen geboorteaangifte Frouwke: Jan Jans Timmer, 34 jaar, winkelier, wonende Hornhuizen en Luitje Willems Schaver, 32 jaar, timmerman, wonende Warfhuizen 
bruidegom 37 bruid 24 jaar
Getuigen huwelijk: Luitje Jans Siersema, 50 jaar, dagloner; Jan Huizinga, 33 jaar, broodbakker; Anneko Tillema, 26 jaar, zonder beroep; Maarten van Dijken, 26 jaar, koopman, alle wonende Ulrum

Ouders bruidegom: Kornelis Hendriks Voet, landbouwer Ikemaheerd Hornhuizen) en De Hoogte (Houwerzijl) x Abeltje Garmt Zuidema
Ouders bruid: Jan Jurriens Benes, schipper x Elizabeth Bartelds Wieringa
Aangevers overlijden Frouwke: Renne Rus, 34 jaar, schoenmaker, wonende Zuurdijk en Klaas Lap, 50 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk
Aangevers overlijden Garmt: Derk Vos, 36 jaar, daglooner, wonende Kloosterburen en Popko Haak, 36 jaar, daglooner, wonende Kloosterburen 

Diaconie:

1886
9 Febr. Bij ter aardebestelling van Frouwke Benes echtgenoote van G. Voet    3   33
9 Febr. Voor ’t zwart laken van G. Voet                                                            f              50
1894
24 Dec. ’94 Bij de teraardebest. van G. Voet                                                   f         1   60
24 Dec. ’94 Voor ’t zwart laken van Erven Voet                                               f              50

 

Kinderen Voet-Benes:
1. Abeltje (Garmts) Voet, * 28-01-1855 Houwerzijl x 12-02-1880 Leens Eije Jan (Pieters) Beukema, verwer, * Ulrum

Emigratie?
Bruidegom 23 bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Pieter Beukema, veldwachter x Geertruida Dijkstra

2. Elizabeth (Garmts) Voet, * 04-06-1856 Zuurdijk, † 14-07-1864 Zuurdijk, 8 jaar

Getuigen geboorteaangifte Abeltje: Hendericus Torringa, 38 jaar, landbouwer (Dijkstede), wonende Zuuridjk en []
aangevers overlijden: Jan Jeltes, 45 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en Gerko Abbring, 38 jaar, landbouwer (Dijkstede), wonende Zuurdijk

3. Jantje (Garmts) Voet, huishoudster, * 20-10-1858 Zuurdijk, † 04-12-1891 Houwerzijl, 33 jaar x 28-05-1884 Ulrum Gerrit (Henderikus) Mengers, timmerman, * Vliedorp

Bruidegom 40 bruid 25 jaar
Ouders bruidegom: Henderikus Gerrits Mengers x Martje Jans Bos
Getuigen geboorteaangifte Jantje: Jan Jeltes, 39 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en []

4. Kornelis (Garmts) Voet, * 17-10-1862 Zuurdijk, † 27-04-1942 Groningen, 79 jaar, bejaardenhuis x 22-05-1889 Leens Catharina (Jans) Bos, * 07-02-1866 Leens, † 17-05-1938 Groningen, 72 jaar

Bruidegom 26 bruid 23 jaar
Ouders bruid: Ouders bruidegom: Jan Bos, wagenaar x Katharina Noordhof
Vader Garmt Voet heeft volgens de huwelijksakte als beroep: kastelein te Wehe

Getuigen geboorteaangifte Kornelis: Jan Simons Jeltes, 43 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en []
Aangever 
overlijden Catharina: Sijbren Jellema, 43 jaar, directeur van het verzorgingshuis, wonende Groningen 

5. Elizabeth (Garmts) Voet, * 23-10-1865 Zuurdijk, † 21-07-1917 Leens, 51 jaar x 22-05-1889 Leens Sijger (Jans) Bos, schilder, * 22-08-1863 Leens, † 25-05-1930 Zuidlaren (Dennenoord), 66 jaar

Bruidegom 25 bruid 23 jaar
Ouders bruidegom: Jan Bos, wagenaar, voerman x Katharina Noordhof
Vader Garmt Voet heeft volgens de huwelijksakte als beroep: kastelein te Wehe
Getuigen geboorteaangifte Sijger: Johannes Pheifer, 45 jaar, daglooner, wonende Leens en Derk Meijer Wolthuis, 34 jaar, landbouwer, wonende Leesn 
Getuigen geboorteaangifte Elizabeth: Gerko Abbring, 39 jaar, landbouwer, wonende Zuurdijk (Dijkstede) en [] 
Sijger Bos hertrouwde op 19-07-1919 te Middesl;tut met Geertje Bos, * Gasselte, gescheiden van Jan Weering, dochter van Christiaan Bos x Antje de Wijs

6. Germina (Garmts) Voet, huishoudster, * 07-03-1868 Zuurdijk, † 20-07-1899 Eenrum, 31 jaar x 29-05-1895 Kloosterburen Menno (Luitjes) Smit, slager, landgebruiker, * 27-10-1863 Pieterburen, † 17-02-1944 Hoogkerk, 80 jaar

Bruidegom 31 bruid 27 jaar
Ouders bruidegom: Luitje Smit, kastelein x Bouwina Groenveld
Getuigen geboorteaangifte Germina: Gerko Abbring, 42 jaar, landbouwer, wonende Zuuridjk en Oewe van Duinen, 57 jaar, onderwijzer, wonende Zuurdijk
Menno hertrouwde op 29-04-1909 te Eenrum met Aaltje Bootsman, weduwe van Berend Borgman, dochter van Pieter Bootsman, landgebruiker x Korneliske Soldaat 

7. Sieger (Garmts) Voet, bakker te Groningen, * 08-11-1871 Zuurdijk,  06-03-1949 Groningen, 77 jaar x 28-01-1915 Groningen Antje (Simons) Kuiper, * 20-10-1868 Harkstede, † 24-03-1947 Groningen, 78 jaar

Bruidegom 43 bruid 46 jaar, weduwe Anne Albertus van der Wal
Ouders bruid: Simon Jans Kuiper, timmerman x Taakje Jans Groenema
Getuigen geboorteaangifte Sieger: Hendrik Dijkinga, 40 jaar, dagloner, wonende Zuurdijk en []

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling