Menu +

A019 A020 Johannes Torringa Diena Borgman

in bewerking

Kerkhof Graf 52 schoonzuster Anje Alberts Torringa-Bolt

Johannes (Luitjes) Torringa, landbouwer Gaykingaheerd, 1858 – 1900, * 31-01-1816 Leens, † 07-02-1912 Leens, 96 jaar x 29-12-1851 Leens Diena Klaassens Borgman, * 11-11-1824 Leens, † 01-03-1885 Zuurdijk, 60 jaar  

Aangevers geboorte: Enne Geerts Tammens, 51 jaar, landbouwer, wonende te Leens en Pieter Ouwes van Duinen, 32 jaar, koopman, wonende te Leens
Aangevers overlijden Johannes: Egbert Smit, 35 jaar, verver, wonende te Leens en Harm Kuipers, 33 jaar, schoenmaker, wonende te Leens
Getuigen huwelijk: Jacob Luitjes Torringa, 37 jaar, zonder beroep, Hendericus Luitjes Torringa, 33 jaar, zonder beroep, beide broers van de bruidegom, Evert Klasens Borgman, 33 jaar, zonder beroep,wonende te Leens, broeder van de bruid
Aangevers overlijden Diena: Stephanus Louwes, 60 jaar, landbouwer, wonende te Houwerzijl (’t Gansehuis) en Eije Torringa, 27 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (Kooyenburg)
Aangevers overlijden Johannes: Egbert Smit, 35 jaar, verver, wonende te Leens en Harm Kuiper, 33 jaar, schoenmaker, wonende te Leens
Ouders Diena: Klaas Everts Borgman x Antje Meints Wildeveld

Kerkboek 1885:
28 Maart In bekken bij ter aardebestelling vrouw Johs. Torringa 6,33
Voor ‘t zwart laken 1,00

 

 a020 johannes torringa  a020 johannes torringa 1912 adv

RUSTPLAATS VAN | JOH. TORRINGA | GEB. TE LEENS 31 JAN. 1816 | EN | DINA BORGMAN | GEB. TE LEENS 11 JAN 1824 | OVERL. TE ZUURDIJK 1 MAART 1885

Hij was een neef van van Roelf Eijes Torringa (A145) en Jannes Luitje Torringa (B001)
Sieger Tillema (A065) was een achterachterneef

Kinderen:

  1. Geertruid (Johannes’) Torringa, * 12-10-1852 Leens, † 01-04-1902 Groningen, 49 jaar x 28-12-1882 Leens Willem Frederik Beekman, commissionair, * 25-07-1851 Obergum, † 30-06-1928 Haren, 76 jaar

Aangevers geboorte: Barteld Zantinga, 28 jaar, zonder beroep, wonende te Leens en Jacob Beukema, 34 jaar, zeeman, wonende te Leens
Aangevers overlijden: Jan de Booijs, 36 jaar, leedaanzegger en Pieter Westerhoff, 37 jaar, klerk, beiden te Groningen woonachtig
Getuigen huwelijk: Antonie Beekman, 38 jaar, onderwijzer te Winsum, broeder van den bruidegom; Derk Smid, 58 jaar, burgemeester te Hoogkerk, zwager van den bruidegom; Marten Talens, 32 jaar, bankier te Uithuizen; Herman Waterbolk, 25 jaar, klerk te Wehe

  1. Menstje (Johannes’) Torringa, * 21-06-1857 Leens, † 24-10-1940 Leens, 83 jaar

Aangevers geboorte: Johannes Torringa, 41 jaar, rentenier, wonende te Leens; Harm Wierenga, 49 jaar, commissionair, wonende te Leens; Jan Ammeraal, 43 jaar, daglooner, wonende te Leens
Aangevers overlijden: Jan Sikkens, 59 jaar, molenaar, wonende te Leens (neef?)

    1. Henderika (Johannes’) Torringa, * 20-09-1867 Zuurdijk, † 10-11-1926 Leens, 59 jaar

Aangevers geboorte: Johannes van der Kooi, 51 jaar, landbouwer, wonende te Zuurdijk (Kooyenburg) en Berend Alberts, 43 jaar, veldwachter, wonende te Wehe
Aangevers overlijden: Roelf Hazekamp, 42 jaar, timmerman, wonende te Leens en Albert Sikkens, 38 jaar, veehouder, wonende te Leens (neef?)

 

Terug naar Vak A
Terug naar huidige indeling

 

Diaconie:
Diaconiekasboek: 6 Maart ‘85 In bekken bij ter aardebestelling vrouw Joh. Torringa 6,33
16 Maart ’85 Voor ’t zwart laken van Joh. Torringa 1,00
12 Febr. 1912 Bij de teraardebestelling van Johannes Torringa 10,50
Voor ’t zwart laken 0,50