Menu +

1881 Rederij Schoenerschip Warfhuizen met Zuurdijkster boeren als reders

In bewerking

 

 

 Rotterdamsch Nieuwsblad 05-11-1880

 19-11-1880 Algemeen Handelsblad

Op www.scheepsindex.nl is het volgende over het schip Warfhuizen te vinden:

Gebouwd in 1866 te Zoutkamp, zijnde een galjoot. Tonnage 152
In 1880 gestrand. Gebracht naar Tallinn en aldaar afgekeurd
Eigenaar: S. Woldringh te Zoutkamp
Kapiteins:
1866 – 1869 J.P Heijenga
1869 – 1874 R.J. de Weerd
1874 – 1879 ?
1879 K. de Weerd

Sebo Nuninga Woldringh stond als eigenaar geboekt doch het schip was ingebracht in een rederij. Van de 11 reders kwamen er 5 uit Zuurdijk.

S.H. Woldringh was een ondernemend man.

In De Marne Eene Geschiedkundige Beschrijving van De Ommelanden in het algemeen en van het Westelijk gedeelte van Hunsingo in het bijzonder door J(an). Zijlma (te Groningen bij J.B. Wolters, 1884) is over het scheeptimmerbedrijf het volgende beschreven:

Blz. 212: 1860 [] De scheepstimmerwerf op de Zoutkamp opgericht.
Blz. 213: 1863 [] Te Zoutkamp het eerste en laatste driemastschip van stapel gelaten.
Blz 221: 1879 [] Het houtstek te Zoutkamp met de scheepstimmerwerf afgebrand.

 

Op 21-04-1881 werd door notaris Hajo Albert Spandaw repertoriumnummer 1972 (RAG nummertoegang 98 inventarisnummer 50) onderstaande akte gepasseerd:

Voor Meester Hajo Albert Spandaw notaris te Leens arrondissement en provincie Groningen, in tegenwoordigheid der twee natenoemene en mede ondergeteekende getuigen compareerde:
De Heer Sebo Huninga Woldringh fabrikant wonende te Zoltkamp, voor zich zelven en tevens volgens zijne verklaring, als mondeling gemachtigde van:
a den Heer Roelf Eijes Torringa landbouwer wonende te Zuurdijk,
b den Heer Jan Jurjen Zeilinga zeilmaker wonende te Amsterdam,
c Mejufvrouw Geertruid Ellens weduwe Harmannus Doornbosch landbouwersche wonende te Zuurdijk,
d de Heer Wiebe Harkema aannemer wonende te Warfhuizen,
e Mejufvrouw Korneliske Ritzema weduwe Jan Hekma landbouwersche wonende te Zuurdijk,
f den Heer Jacob Hekma landbouwer wonende te Schouwen,
g den Heer Jannes Luitjes Torringa landbouwer wonende te Zuurdijk,
h den Heer Haitzen Huizinga koopman wonende te Groningen,
j den Heer Jan Zijlma landbouwer wonende te Zuurdijk, in diens qualiteit van curator over Mejufvrouw Grietje Zijlma,
k den Heer Ede Abraham Zeilinga zeilmaker wonende te Amsterdam,

Allen reeders van het Nederlansch Schoenerschip, genaamd “Warfhuizen” laatst gevoerd geweest door den scheepskapitein Klaas Jacobs de Weerd.

Dewelke comparant verklaarde dat hij en zijne constituanten naar aanleiding en ingevolge Artikel driehonderdeenentwintig Wetboek van Koophandel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van de hem en hun toebehoorende aandelen in het Nederlansch Schoenerschip, genaamd “Warfhuizen“, met al diens opgoed en toebehooren, benevens de daarmede verdiende en nog te verdienen vrachtpenningen vanaf de reis van Cadix begonnen in februari achttienhonderdtachtig met bestemming naar Reval en Petersburg, invoege in bovenvermeld Artikel breeder is omschreven en dit schip het laatst bevaren is geweest door den scheepskapitien voornoemd.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Leens op heden den eenentwintigsten April achttienhonderdeenentachtig in tegenwoordigheid van Albertus Woltherus de Boer, notarisklerk en Derk Meijer Wolthuis uitveiler beide wonende te Leens, als daartoe verzochte en bevoegde getuigen met den Comparant aan mij notaris bekend en is deze ake onmiddellijk na gedane voorlezing, door den Comparant, de getuigen en mij, Notaris geteekend.

 

In de Scheep- en Zeestijdingen op www.delpher.nl is over het schip “Warfhuizen” het volgende te vinden:

17-06-1866: Uitgezeild. Zoltkamp, 17 Junij; Warfhuizen, Heyenga, Archangel.
17-06-1866: Oostmahorn Vertr. [] 17 Warfhuizen, Heijenga, Archangel.
15-07-1866: Binnengekomen. Archangel, 15 Julij; Warfhuizen, Heijenga, Southampton.
27-07-1866: Archangel. Zeilklaar. [] 27 Warfhuizen, Heijenga, Amst.
27-07-1866: Archangel. Uitgezeild. [] 27 Warfhuizen, Heijenga, Amst.
..-09-1866: Carga-Lijsten. Amsterdam. Archangel, Warfhuizen, Heyenga: Eene lading Rogge, C.A. Schaezler.
04-09-1866: Vlie Aangekomen. 4 Sept. Warfhuizen, Heijenga, Archangel.
06-10-1866: Texel (O.) Aangek. [] 6 Oct. [] Warfhuizen, Heijenga, Engel.
06-10-1866: Texel. (O) [] Vertrokken. [] 6 Warfhuizen, Heijenga, Engel.
09-10-1866: Warfhuizen, Heijenga, Engeland
10-10-1866: North Shields 10 Oct binnen: Warfhuizen, Heijenga, Amsterdam
15-10-1866: Binnengekomen. [] New-Castle, 15 Oct. In lading: [] Warfhuizen, Heyenga, Napels.
14-12-1866: Napels. Aangekomen. 14 Dec. Warfhuizen, Heijenga, Newcastle.
02-01-1867: Napels, 2 Jan. Vertrokken: Warfhuizen, Heijenga, Cette
18-04-1867: Oostmahorn Vertr. 18 apr. [] Warfhuizen, Heijenga (v. Cette) St. Petersburg.
23-04-1867: Elseneur. Aangekomen. 23 April. [] Warfhuizen, Heijenga, Cette n. St. Petersburg.
23-04-1867: Elseneur. Gepass. [] Warfhuizen, Heijenga, Cette n. St. Petersburg.
01-06-1867: Kroonstad. Aangekomen. [] 1 Junij, [] Warfhuizen, Heijenga, Cette.
26-09-1867: Porto, 26 Sept. Binnen: Warfhuizen, Heijenga, Sunderl.
17-02-1868: Bremerhaven. Ter reede. 17 Febr. Warfhuizen, Heijenga, n ….
18-02-1868: Bremerhaven. Vertrokken. 18 Febr. [] Warfhuizen, Heijenga, St. Jago de Cuba
28-02-1868: Warfhuizen, Heyenga, Bremerhaven n. Santiago.
06-04-1868: Gepraaid, [] 6 April; op 27o N.Br. 38o 9` W.L.: Warfhuizen, Heyenga, Bremen n. Savanilla.
23-04-1868: Santiago Aangekomen 23 Apr. Warfhuizen, Heijenga, Bremen
03-08-1868: Binnengekomen. [] Bremerhaven. 3 Aug.; Warfhuizen, Heijenga, Nuevitas.
04-09-1868: Bremerhaven, 4 Sept.: Warfhuizen, Heijenga, Portorico.
31-10-1868: Mayaguez Aangekomen 31 Oct. Warfhuizen, Heyenga, Bremen.
19-02-1869: Westport. Zeilklaar. 19 Febr. Warfhuizen, Heijenga, (v Porto-Plata) Liverpool.
25-02-1869: Liverpool. Aangekomen. 25 Febr. Warfhuizen, Heijenga, St. Domingo.
30-04-1869 advertentie verkoop

01-09-1869: Westpont 1 Febr. Het schonerschip Warfhuizen, kapt. Heyenga, van St. Domingo met eene lading mahoniehout naar Liverpool bestemd, is bezig in ontredderden staat naar deze haven op te zeilen, met verlies van anker, ketting en zeilen.
19-02-1869: Westport. Zeilklaar. 19 Febbr. Warfhuizen, Heijenga, (v. Porto – Plata) Liverpool. Na volbragte reparatie.
23-09-1869: Porto Cabello 23 Sept. Het Ned. Schip Warfhuizen, kapt. De Weerd, van Liverpool naar Maracaibo, is door een Ven. Oorl.-stoomschip alhier opgebracht, doch zal weder vrij gegeven moeten worden, aangezien het binnen den door de Ven. Regeering bepaalden termijn van Liverpool vertrokken is.
04-05-1870: Duinkerken: Aangek. 4 Mei. Warfhuizen, De Weerd, v Seville.
29-09-1870: Shields, 29 Sept.; Warfhuizen, de Weerd, Duinkerken
15-06-1871: Kroonstad, 4 Juni, Warfhuizen, de Weerd, Taranto.
08-03-1876: Aangekomen. [] Gibraltar, 8 Maart. Warfhuizen, de Weerd, Schudooner n. Petersburg.
21-04-1876: Vertrokken. [] Douvres, 21 April. Warfhuizen, de Weerd, Corigliano n. Petersburg.
10-09-1876: Binnengekomen. [] Bij Deal, 10 Sept Warfhuizen, de Weerd. Stett. N. Bord.
26-04-1877: Vertrokken [] Pauillac, 26 April. Warfhuizen, de Weerd, Plata-Rivier
27-05-1877: Binnengekomen. [] Bij Kopenhagen, [] 27 Mei Warfhuizen, de Weerd, Bordeaux n. id.
19-09-1877: Vertrokken [] Elseneur, 19 Sept. Warfhuizen, de Weerd, Pitea n. Hull.
07-11-1877: Binnegekomen. [] Harburg, 7 Nov. Warfhuizen, de Weerd, Hull.
03-05-1878: Vertrokken. [] Plymouth, 3 Mei. Warfhuizen, de Weerd, (Rochefort) Haarburg.
13-05-1878: Cuxhaven. Aangekomen. 13 Mei Warfhuizen, de Weerd Plymouth
15-05-1878: Cuxhaven. Aangekomen. 15 Mei Warfhuizen, de Weerd Plymouth.
15-05-1878: Binnengekomen. Hamburg, 15 Mei. Warfhuizen, de Weerd, Rochefort.
16-05-1878: Binnengekomen. [] Harburg, 16 Mei. Warfhuizen, de Weerd, Plymouth.
31-05-1878: Binnengekomen. [] Altona. 31 Mei. Warfhuizen, de Weerd, Harburg.
16-06-1878: Vertrokken. Atona, 16 Juni. Warfhuizen, de Weerd, Engeland.
02-10-1878: Hamburg. Aangekomen 2 Oct. Warfhuizen, de Weerd Armhangel.
04-11-1878: Hamburg. Aangekomen. 4 Warfhuizen, de Weerd, Bordeaux
06-12-1878: Bordeaux aangekomen. 6 Dec. Warfhuizen, de Weerd Hamburg
15-05-1879: Vertrokken. [] Pauillac, 15 Mei. Warfhuizen, de Weers, Petersburg.
23-05-1879: Royan. Vertrokken. 23 Mei Warfhuizen, de Weerd St. Petersburg
15-06-1871: Kroonstad, 4 Juni; Warfhuizen, de Weerd, Taranto
18-06-1879: Bolderaa. Aangekomen. [] Warfhuizen, De Weerd, Bordeaux.
12-08-1879: Vlissingen. Aangekomen. [] 12 Warfhuizen, de Weerd, Riga
03-09-1789: Vertrokken. [] Antwerpen, 3 Sept. Warfhuizen, de Weerd, Stett.
17-09-1879: Swinemünde, W. aangekomen: 17 Sept. Warfhuizen, de Weerd, Antwerpen
12-10-1879: Stettin, vertrokken: 12 Oct. Warfhuizen, de Weerd, Bristol
17-10-1879: Swinemünde, Z. vertrokken: 17 Oct. Warfhuizen, de Weerd, Bristol binnengeloopen, is begonnen de lading te lossen
18-10-1879: Swinemünde. Vertrokk. [] Warfhuizen, de Weerd, Bristol.
21-10-1872: Ramsgate, 21 Oct. Het Nederl. schip Warfhuizen 15 dezer alhier lek
24-10-1879: Elzeneur. Aangekomen. [] 24 Warfhuizen, de Weerd, Stettin/Bristol
25-10-1879: Elseneur, 27 Oct. O.N.O. gepasseerd: 25 Warfhuizen, de Weerd, Stettin n. Bristol.
28-10-1879: Gepraaide Schepen. Door het schip Jan Frederik, in het Vlie: 28 Oct. Skagen Z.O. op 3/m. afstand. Warfhuizen, kapt. K. de Weerd, v. Stettin n. Bristol
10-11-1879: Bristol, Aangekomen. 10 Nov. Warfhuizen, de Weerd, Stettin.
03-12-1879: Bristol, vertr.: 3 Dec. Warfhuizen, de Weerd, Card.
04-12-1879: Newport, aangek.: 4 Dec. Warfhuizen, de Weerd, Bristol
29-01-1880: Cadix, aangek.: 29 Jan. Warfhuizen, de Weerd, Newport.
23-04-1880: Cardiff[2], zeilk.: 23 April. Warfhuizen, de Weerd, St. Petersburg
23-04-1880: Cadix. Uitgeklaard. 23 Apr. Warfhuizen, de Weerd, Petersburg
26-04-1880 (vertrokken): Cadix, 26 April. Warfhuizen, de Weerd, Reval en Petersburg 08-06-1880: Porto, 8 Juni. Het Ned. Schip Warfhuizen, kapt. De Weerd, van Cadix met wijn naar Reval, is alhier met schade door aanvaring binnengesleept.
10-08-1880:
Porto, vertr.: 10 Aug. Warfhuizen, de Weerd (Cadix) Reval, na volbrachte reparatie.
11-08-1880: Porto, 11 Aug. Het Ned. Schip Warfhuizen, kapt. K. de Weerd, van Cadix naar Reval, alhier met schade door aanvaring binnengebracht, heeft de reparatie geëindigd, de lading, die aan den wal opgeslagen was, weder ingenomen en de reis voortgezet. De kapitein nam f 900 op bedemerij tegen 13 ¼ pCt.
04-10-1880: Reval, aangek.: 4 Oct. Warfhuizen, de Weerd, Cadix.
22-10-1880: Reval, 22 Oct. Het Ned. Schip Warfhuizen, kapt. K. de Weerd, van Cadix l.v. hier met het restant der lading naar St. Petersburg, is bij Carlos gestrand en zwaar lek. De kapitein denkt dat de kiel gebroken is. Er is eene overeenkomst gemaakt met de reddingsmaatschappij “Neptun”.
22-10-1880: Reval, 22 Oct. Voor het afbrengen van het Nederlandsche schip Warfhuizen, kapt. de Weerd, zou met de sleepboot maatschappij Neptun en overeenkomst zijn gesloten van een zesde der waard, welke gered is.
24-10-1880: Reval, 24 Oct. Het bij Carlos gestrande Nederlansche schip Warfhuizen kapt. De Weerd, van Cadiz naar Petersburg is door het stoomschip Neptun af – en alhier binnengesleept
.
22-10-1880: Reval, 22 Oct. Aan de sleepboot Neptun is voor het afbrengen van het Ned. schip Warfhuizen, kapt. K. de Weerd, een zesde der waarde van het geredde toegekend.
29-10-1880: Reval. 29 Ect. Het Ned. schip Warfhuizen, kapt. De Weerd, is afgekeurd.
13-11-1880: De romp van het te Reval afgekeurde Nederl. Schip Warfhuizen heeft 13 dezer in publieke veiling opgebracht ZR. 2000 en de inventaris ZR. 1400.
13-11-1880 (Algemeen Handelsblad): Reval, 12 Nov. De romp van het alhier afgekeurde schip Warfhuizen, heeft heden in veiling Z.Rs. 2000 [] inventaris Z.Rs. 1400 opgebracht.

 

 

 

___________________________________________________________

Terug naar geschiedenis